eCoFirma

A aplicación eCoFirma é unha aplicación de escritorio que permite a firma e validación electrónica de documentos en formato XAdES dunha maneira sinxela e rápida.

A aplicación eCoFirma, está dispoñible para a súa descarga, pero non se dará soporte informático á mesma. Recoméndase a utilización de a nova aplicación AutoFirma.

Acceso á aplicación EcoFirma