Datos abertos

Son aqueles que calquera é libre de utilizar, reutilizar e redistribuír, co único límite, no seu caso, do requisito de atribución da súa fonte ou recoñecemento da súa autoría.

Nesta sección encontrará o acceso aos datos públicos e reutilizables por cidadáns e empresas que o Ministerio de Industria, Comercio e Turismo xestiona.

Participa e colabora

O Ministerio de Industria, Comercio e Turismo precisa da súa colaboración para propoñer a publicación de novos datos, comunicar novas aplicacións desenvolvidas ou calquera suxestión que nos queira facer chegar.

Participa