Aplicacións desenvolvidas

Esta sección contén a relación de aplicacións que se efectuaron utilizando os conxuntos de datos dispoñibles do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo.