Aplicacions desenvolupades

Aquesta secció conté la relació d'aplicacions que s'han efectuat utilitzant els conjunts de dades disponibles del Ministeri d'Indústria i Turisme.