Comprovació de l'autenticitat i integritat dels documents

La Seu permet la comprovació de l'autenticitat i integritat dels documents emesos que hagin estat autenticats mitjançant codi de consulta i verificació (CCV d'ara endavant).

Es permet l'accés al repositori de documents electrònics en el Ministeri.

Associat a cada document es guarda una versió imprimible del mateix per facilitar la seva visualització, que inclou en el marge dret informació dels signants i el seu CCV (codi de consulta i verificació) que permet la seva identificació. Aquest codi format per un localitzador i una clau de consulta, permet verificar que aquesta versió imprimible es correspon amb un document electrònic.

Servei de comprovació de l'autenticitat i integritat dels documents autenticats mitjançant CCV