Comprobación da autenticidade e integridade dos documentos

A Sede permite a comprobación da autenticidade e integridade dos documentos emitidos que fosen autenticados mediante código de consulta e verificación (CCV en diante).

Permítese o acceso ao repositorio de documentos electrónicos no Ministerio.

Asociado a cada documento se garda unha versión imprimible do mesmo para facilitar a súa visualización, que inclúe na marxe dereita información dos asinantes e o seu CCV (código de consulta e verificación) que permite a súa identificación. Este código formado por un localizador e unha clave de consulta, permite verificar que dita versión imprimible correspóndese cun documento electrónico.

Servizo de comprobación da autenticidade e integridade dos documentos autenticados mediante CCV