>

Contacto

Ministerio de Industria e Turismo

Atención ao cidadán.

Secretaría de Estado de Avance Dixital

Información e Atención ao cidadán do Ministerio de Economía e Empresa.

Secretaría de Estado de Enerxía

Información e Atención ao cidadán do Ministerio para a Transición Ecolóxica.

Oficina virtual

Contacto por correo electrónico coa Oficina Virtual do Ministerio de Industria e Turismo.