Registro electrónico (estado de tramitación del expediente)

Para ler notificacións por primeira vez, é necesario asinalas electronicamente para aceptalas

Para máis información pode consultar o seguinte apartado: Notificacións

a) Acceso ao Rexistro Electrónico do Ministerio

acceso con certificadoAcceso con certificado dixital

Se accede co seu certificado dixital poderá ver todos os expedientes que están vinculado ao NIF do certificado presentado no momento do acceso, así como todas as entradas que realizou e todas as saídas que lle enviou o Ministerio.

  • En cada expediente móstranse os seus estados de tramitación e pódense ver todas as entradas e saídas que contén.
  • En cada entrada móstranse os documentos achegados e pódese descargar un recibo do rexistro electrónico.
  • En cada saída móstranse os documentos remitidos polo Ministerio e tamén se pode descargar un recibo do rexistro electrónico. Se a saída é unha notificación electrónica, para lela por primeira vez terá que asinar electronicamente que acepta recibila. Despois desta aceptación poderá lela como o resto de saídas.

Acceso ao rexistro electrónico con certificado dixital

acceso código expedienteAcceso por código de expediente (usuario e contrasinal)

Calquera persoa que coñeza o usuario e contrasinal asignado polo Ministerio a un expediente concreto pode acceder a todo o seu contido (estados de tramitación, entradas e saídas), excepto ás notificacións electrónicas pendentes de aceptar.

En cada entrada ou saída dese expediente móstranse os documentos achegados ou os remitidos polo Ministerio, así como o recibo do rexistro. Pero só poden lerse as notificacións electrónicas que fosen previamente aceptadas coa firma electrónica do seu destinatario. Para poder enviar os trámites realizados sobre os expedientes, deberán dispor dun certificado dixital.

Tamén poden asignarse usuario e contrasinal soamente a unha entrada ou saída concreta, sempre que non se trate dunha saída de tipo notificación electrónica.

Acceso ao rexistro electrónico por código de expediente

acceso con claveAcceso mediante Cl@ve

Se vostede realizou un "Rexistro avanzado", en Cl@ve, pode utilizar os sistemas de identificación Cl@ve PIN ou Cl@ve permanente para acceder ao rexistro e ver todos os expedientes nos que figura como interesado, así como todas as entradas que realizou e todas as saídas do Ministerio dirixidas a vostede.

A identificación mediante Cl@ve é similar ao acceso con certificado electrónico, salvo que non permite ler notificacións electrónicas que non fosen aceptadas previamente polo seu destinatario. Esta aceptación debe facerse como se indica en Acceso con certificado dixital. Para realizar os trámites sobre os expedientes, deberán dispor dun certificado dixital.

Acceso ao rexistro electrónico mediante Cl@ve

b) Acceso ao Rexistro Electrónico Xeneral da Administración Xeral do Estado

Para a presentación de solicitudes, escritos e comunicacións relacionados con servizos, procedementos e trámites que non conten con aplicacións específicas de soporte, así como para consultar as entradas de rexistro realizadas por esta vía, poderá vostede utilizar o servizo de Rexistro Electrónico do Punto de Acceso Xeral da Administración Xeral do Estado