>

Registro electrónico (estado de tramitación del expediente)

A causa de labors de manteniment informàtic, la tramitació de procediments a través de la Seu Electrònica es trobarà temporalment inoperativa el 19 de juny de 2024 entre les 7.00 i les 09.00 hores.

Per llegir notificacions per primera vegada, és necessari signar-les electrònicament per acceptar-les

Per a més informació pot consultar el següent apartat: Notificacions

a) Accés al Registre Electrònic del Ministeri

acceso con certificadoAccés amb certificat digital

Si accedeix amb el seu certificat digital podrà veure tots els expedients que estan vinculat al NIF del certificat presentat al moment de l'accés, així com totes les entrades que ha realitzat i totes les sortides que li ha enviat el Ministeri.

  • En cada expedient es mostren els seus estats de tramitació i es poden veure totes les entrades i sortides que conté.
  • En cada entrada es mostren els documents aportats i es pot descarregar un rebut del registre electrònic.
  • En cada sortida es mostren els documents remesos pel Ministeri i també es pot descarregar un rebut del registre electrònic. Si la sortida és una notificació electrònica, per llegir-la per primera vegada haurà de signar electrònicament que accepta rebre-la. Després d'aquesta acceptació podrà llegir-la com la resta de sortides.

Accés al registre electrònic amb certificat digital

acceso código expedienteAccés per codi d'expedient (usuari i contrasenya)

Qualsevol persona que conegui l'usuari i contrasenya assignat pel Ministeri a un expedient concret pot accedir a tot el seu contingut (estats de tramitació, entrades i sortides), excepte a les notificacions electròniques pendents d'acceptar.

En cada entrada o sortida d'aquest expedient es mostren els documents aportats o els remesos pel Ministeri, així com el rebut del registre. Però solament poden llegir-se les notificacions electròniques que hagin estat prèviament acceptades amb la signatura electrònica del seu destinatari. Per poder enviar els tràmits realitzats sobre els expedients, hauran de disposar d'un certificat digital.

També poden assignar-se usuari i contrasenya solament a una entrada o sortida concreta, sempre que no es tracti d'una sortida de tipus notificació electrònica.

Accés al registre electrònic per codi d'expedient

acceso con claveAccés mitjançant Cl@ve

Si vostè ha realitzat un "Registre avançat", en Cl@ve, pot utilitzar els sistemes d'identificació Cl@ve PIN o Cl@ve permanent per accedir al registre i veure tots els expedients en els quals figura com a interessat, així com totes les entrades que ha realitzat i totes les sortides del Ministeri dirigides a vostè.

La identificació mitjançant Cl@ve és similar a l'accés amb certificat electrònic, tret que no permet llegir notificacions electròniques que no hagin estat acceptades prèviament pel seu destinatari. Aquesta acceptació ha de fer-se com s'indica en Accés amb certificat digital. Per realitzar els tràmits sobre els expedients, hauran de disposar d'un certificat digital.

Accés al registre electrònic mitjançant Cl@ve

b) Accés al Registre Electrònic General de l'Administració General de l'Estat

Per a la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions relacionats amb serveis, procediments i tràmits que no comptin amb aplicacions específiques de suport, així com per consultar les entrades de registre realitzades per aquesta via, podrà vostè utilitzar el servei de Registre Electrònic del Punt d'Accés General de l'Administració General de l'Estat