>

Notificacions electròniques

Permeten als ciutadans accedir a les notificacions i comunicacions que els remeti l'Administració Publica. El Ministeri d'Indústria i Turisme estableix les notificacions per mitjans electrònics segons es recull la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Consulta de notificacions
Consulta amb certificat digital del Registre electrònic
Informació addicional
Per garantir l'èxit de la signatura, s'haurà de descarregar l'última versió d'Autofirma, disponible al Portal d'Administració Electrònica.
Més informació
Descarrega del programa Autofirma