>

Notificacións electrónicas

Permiten aos cidadáns acceder ás notificacións e comunicacións que lles remita a Administración Publica. O Ministerio de Industria e Turismo establece as notificacións por medios electrónicos segundo recóllese a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Consulta de notificacións
Consulta con certificado dixital do Rexistro electrónico
Información adicional
Para garantir o éxito da firma, deberase descargar a última versión de Autofirma, dispoñible no Portal de Administración Electrónica.
Máis información
Descarga do programa Autofirma