Jakinarazpen elektronikoak

Mantentze informatikoko lanak direla eta, prozeduren izapidetzea Egoitza Elektronikoaren bidez ez da erabilgarri egongo 2023ko otsailaren 4an, larunbata, 07: 00etatik 21: 00etara.

Herritarrei aukera ematen diete Administrazio Publikoak bidaltzen dizkien jakinarazpenak eta komunikazioak eskuratzeko. Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioak ezartzen ditu bitarteko elektronikoen bidezko jakinarazpenak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean jasotakoaren arabera.

Jakinarazpenak kontsultatzeko Erregistro elektronikoa ziurtagiri digitalarekin kontsultatu behar duzu