Egoitzaren identifikazioa

Errege dekretuaren 11. artikuluan 2021/203, martxoaren 30ekoa, sektore publikoaren jardute eta funtzionamendu-erregelamendua onartzen duena bitarteko elektronikoen bidez identifikatu beharko xedatzen du egoitza elektronikoan eta kudeaketaz arduratzen diren organoak eta zerbitzuak arautzen ditu herritarren esku.

Industria, Turismo eta merkataritza ministerioa Zuzendariordetza izango da egoitza elektronikoaren titularra. Industria, Turismo eta merkataritza ministerioa Zuzendariordetzak, Informazioaren eta Komunikazioen Teknologien Zuzendaritza Orokorraren bidez, egoitzaren kudeaketa teknologikoa egingo du.

Industria, Turismo eta Merkataritza Ministerioa goi organoetako eta organo zuzendarietako titularrak, eta egoitzara sartzen diren erakunde publikoetako titularrak arduratuko dira kudeaketaz, edukiez eta herritarren eskura jarritako zerbitzuez. Indarrean dagoen legediaren arabera titular bakoitzak dituen eskumenekin bat etorriko da erantzukizuna.

Egoitza identifikatzeko bidez egingo da, egoitza-ziurtagiria da zerbitzariaren ziurtagiria informazioa edo beste edozein gailu seguruaren arabera edo balio bereko errege dekretuan ezarritakoari jarraituko zaio 2021/203, martxoaren 30.

Azpiegoitzak

Enpresa txiki eta ertainei Foru Egoitza Egoitza Foru sortzea aurreikusten du

Beste egoitza elektroniko batzuk

Red.es Egoitza Elektronikoa

Patenteen eta Marken Espainiako Bulegoaren Egoitza Elektronikoa

Ikatzaren Meatzaritza berregituratzeko Eta Euskualde Meatzarien Garapen Alternatiborako instututua Egoitza Elektronikoa