Kontratatzailearen profila

Buruzko informazioa emango dituen kontratuak esleitzeko, kontratazio-organoak Departamentua (hala nola zentral ingurukoak, Kontratatzailearen profilean dagoen bitartean.  

Artikuluan xedatutakoa betetzearren(334 (Sektore Publikoko kontratuei buruzko legearen testu bateratuak (3) / Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 14koa, eskaintza eta deialdi guztietako emaitzak eta garrantzizkotzat jotzen diren kontratuei buruzko informazio guztia, saileko kontratazio plataforman (webgunean consultarse dira Sektore publikoa

Kontratatzailearen profilaklortzeko sarbidea kontratazio-organoek ministerioa (Energia, turismoa eta Agenda Digitala kontratazio plataforman (Sektore publikoa.