Jakinarazpen elektronikoak

Herritarrei aukera ematen diete Administrazio Publikoak bidaltzen dizkien jakinarazpenak eta komunikazioak eskuratzeko. Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioak ezartzen ditu bitarteko elektronikoen bidezko jakinarazpenak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean jasotakoaren arabera.

Jakinarazpenak kontsultatzeko Erregistro elektronikoa ziurtagiri digitalarekin kontsultatu behar duzu