Sistema de verificación dos certificados da sede

As Administracións Públicas ofrecen aos cidadáns, servizos públicos electrónicos nos que se necesita sinatura electrónica e métodos avanzados de identificación ou autenticación baseados en certificados dixitais. Debido aos múltiples certificados que poden utilizarse para a identificación e a sinatura, implantar sistemas que soporten todas as funcionalidades e relacións coas CA pode resultar complexo e custoso.

Servizo de validación de sinaturas e certificados en liña

Normativa

Real Decreto 203/2021, do 30 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de actuación e funcionamento do sector público por medios electrónicos dentro do artigo 11 o punto d).