Dades obertes

Són aquells que qualsevol és lliure d'utilitzar, reutilitzar i redistribuir, amb l'únic límit, si escau, del requisit d'atribució de la seva font o reconeixement de la seva autoria.

En aquesta secció trobareu l'accés a les dades públiques i reutilitzables per ciutadans i empreses que el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme gestiona.

Participa i Collabora

El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme necessita la vostra collaboració per proposar la publicació de noves dades, comunicar noves aplicacions desenvolupades o qualsevol suggeriment que ens vulgueu fer arribar.

Participa