Participa e colabora

O Ministerio de Industria, Comercio e Turismo precisa da súa colaboración para:

  • Propoñer a publicación de novos conxuntos de datos dos que sexa encargado da súa xestión e que queira utilizar ou gustaríalle dispoñer.
  • Comunicar novas aplicacións desenvolvidas cos datos xa publicados. Instrucións de remisión.
  • Calquera suxestión que nos queira facer chegar.

Se o desexa cumpra o seguinte formulario.

Indicar a natureza da proposta:

Instrucións: Introduza o seu nome e apelidos ou razón social se é unha empresa. Necesitamos como obrigatorio o correo electrónico para confirmar a recepción da información que nos envía e poder poñernos en contacto con vostede se fose necesario.

Detalle por favor, na alínea "cal é a súa proposta ou suxestión" os datos que desexa que publiquemos, a suxestión ou, no caso de comunicarnos unha aplicación, a súa descrición funcional e o enderezo de acceso a esta e aqueles comentarios que considere relevantes.

Os datos persoais solicitados nesta Web serán tratados de acordo ao disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 (Regulamento Xeral de Protección de Datos).