Queixes i suggeriments

Art. 19 del Reial decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s'estableix el marc general per a la millora de la qualitat en l'Administració General de l'Estat. Les queixes formulades d'acord amb allò que es preveu en aquest reial decret no tindran, en cap cas, la qualificació de recurs administratiu i la seva presentació no interromprà els terminis establerts en la normativa vigent. Aquestes queixes no condicionen, de cap manera, l'exercici de les restants accions o drets que, de conformitat amb la normativa reguladora de cada procediment, puguin exercir aquells que es considerin interessats en el procediment.

El servei de queixes i suggeriments té com a finalitat conèixer l'opinió dels usuaris i millorar la qualitat dels serveis que ofereix el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Presentació electrònica de queixes i suggeriments

Formular una queixa o suggeriment

Instruccions per emplenar el formulari de presentació electrònica de queixes i suggeriments [PDF] [48 KB]

També pot utilitzar qualsevol dels canals de comunicació que es posen a la seva disposició en aquesta pàgina:

Atenció al ciutadà .