Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición

O recurso de alzada é o instrumento en virtude do cal os cidadáns (persoas físicas e xurídicas) poden recorrer as decisións do Ministerio de Industria e Turismo, permitindo que o acto ou a resolución sexa revisado polo superior xerárquico do órgano administrativo que o ditou, sempre que non poña fin á vía administrativa. Este recurso é preciso interpolo se se quere acudir posteriormente á xurisdición contencioso-administrativa.

Modo de acceso
Certificado Dixital Cl@ve
Centro de Xestión
Subsecretaría de Industria e Turismo - E05034701
Dirección xeral
Secretaria Xeral Tecnica
Unidade de Xestión
S.X. de Recursos, Reclamacións e Relacións coa Administracion de Xustiza
Tema
Recursos e Reclamacións

Presentación de solicitudes

Prazo do procedemento
Continuo, desde o 02/10/2015En prazo

Regulamentaria

Artigo 112,121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, (BOE 02/10/2015)

Do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Presentación De Reclamacións

Acceso ao procedemento con Certificado Dixital

Actuacións en Reclamacións xa existentes

Emenda de defectos formais

Solicitude de cambio de representante ou datos referir# a efectos de notificación

Presentación de alegacións

Consulta de expedientes

Cl@ve

Presentación De Reclamacións

Presentación

Actuacións en recursos xa existentes

Emenda de defectos formais

Solicitude de cambio de representante ou datos referir# a efectos de notificación

Presentación de alegacións

Consulta de expedientes

Información adicional

Información sobre el trámite [PDF][111 KB]

Formulario de información

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 215167
RECURSO DE ALZADA

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

Código S.I.A.: 215167

Información básica de Protección de Datos

Responsable del Tratamiento - 1º Nivel
Subsecretaría de Industria y Turismo
Finalidad del Tratamiento
Resolución y notificación de los recursos y reclamaciones
Base Jurídica del Tratamiento
Ley 39/2015,art. 106 a 126
Información adicional y derechos
Puede consultar información adicional y sobre el ejercicio de sus derechos en: https://www.mintur.gob.es/es-es/proteccion-datos/

Más información

Axúdanos a mellorar. Se o desexa, pode completar esta enquisa de calidade dos nosos servizos.