Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció

El recurs d'alçada és l'instrument en virtut del com els ciutadans (persones físiques i jurídiques) poden recórrer les decisions del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, permetent que l'acte o la resolució sigui revisat pel superior jeràrquic de l'òrgan administratiu que ho va dictar, sempre que no posi fi a la via administrativa. Aquest recurs cal interposar-ho si es vol acudir posteriorment a la jurisdicció contenciós-administrativa.

Mode d'accés
Certificat digital Cl@ve
Centre Directiu
Sotssecretaria d'Indústria, Comerç i Turisme - E05034701
Direcció General
Secretària General Tecnica
Unitat de Gestió
S.G. de Recursos, Reclamacions i Relacions amb l'Administracion de Justícia
Tema
Recursos i Reclamacions

Regulador

Article 112,121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, (BOE 02/10/2015)

Del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Accés al procediment

Certificat digital

Presentació De Reclamacions

Accés al procediment amb Certificat Digital

Actuacions en Reclamacions ja existents

Esmena de defectes formals

Sol·licitud de canvi de representant o dades referides a l'efecte de notificació

Presentació d'al·legacions

Consulta d'expedients

Cl@ve

Presentació De Reclamacions

Presentació

Actuacions en recursos ja existents

Esmena de defectes formals

Sol·licitud de canvi de representant o dades referides a l'efecte de notificació

Presentació d'al·legacions

Consulta d'expedients

Informació addicional

Información sobre el trámite [PDF][111 KB]

Formulario de información

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 215167
RECURS D'ALÇADA

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

Codi S.I.A.: 215167

Información básica de Protección de Datos

Base Jurídica del Tratamiento
Ley 39/2015,art. 106 a 126
Categoría de los destinatarios
No
Finalidad del Tratamiento
Resolución y notificación de los recursos y reclamaciones
Responsable del Tratamiento - 1º Nivel
Subsecretaría de Industria, Comercio y Turismo

Más información

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.