Prozedura elektronikoen xehetasuna

ITZULI
Deskripzioa

Gorako errekurtsoa (herritarren arabera, zein tresna da (pertsona fisikoek eta juridikoek) erabil ditzakete (Energia ministerioren erabakiak, Turismo Agenda Digitala eta, horrela denean, egintza edo ebazpena eman duen organoak berrikusia (goragoko organora, administrazio-bidea amaitzen ez badira. baliabide hau beharrezkoa da joan nahi izanez gero, administrazioarekiko auzien jurisdikzioari interponerlo ondoren.

Sarbide mota
Ziurtagiri Digitala Cl@ve
Kudeaketa Zentroa
Idazkariordetzaren Industria, merkataritza eta turismoa - E05034701
Zuzendaritza Nagusia
Idazkaritza Teknikoa
Kudeaketa Unitatea
S.G. baliabideak, Erreklamazioak eta justizia administrazioaren Arteko harremanak
gaia
Baliabideak eta erreklamazioak

Araudia

122. Artikulua. legearen 39. 112,121 eta 2015/urriaren 1eko (EBO, 2015/10/02)

(Herri administrazioen Jardunbideari.

Prozesurako sarbidea

Ziurtagiri Digitala

Presentación De Reclamaciones

Acceso al procedimiento con Certificado Digital

Actuaciones en Reclamaciones ya existentes

Subsanación de defectos formales

Solicitud de cambio de representante o datos referidos a efectos de notificación

Presentación de alegaciones

Consulta de expedientes

Cl@ve

Presentación De Reclamaciones

Presentación

Actuaciones en recursos ya existentes

Subsanación de defectos formales

Solicitud de cambio de representante o datos referidos a efectos de notificación

Presentación de alegaciones

Consulta de expedientes

Informazio osagarria

111 KB PDF] [] izapidea [buruzko informazioa

Informazio orria

Kudeaketa Informazio Sistema tramiteak

S.I.A. kodea: 215167
GORA JOTZEKO ERREKURTSOA

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

S.I.A. kodea: 215167

Información básica de Protección de Datos

Base Jurídica del Tratamiento
Ley 39/2015,art. 106 a 126
Categoría de los destinatarios
No
Finalidad del Tratamiento
Resolución y notificación de los recursos y reclamaciones
Responsable del Tratamiento - 1º Nivel
Subsecretaría de Industria, Comercio y Turismo

Más información

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.