Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición

O recurso de alzada é o instrumento en virtude do cal os cidadáns (persoas fisicas e juridicas) poden recorrer as decisións do Ministerio de Energia, Turismo e Axenda Dixital, permitindo que o acto ou a resolucion sexa revisado polo superior jerarquico do organo administrativo que o dito, sempre que non poña fin á via administrativa. Este recurso é preciso interpolo se se quere acudir posteriormente á jurisdiccion contencioso-administrativa.

Modo de acceso
Certificado Dixital Cl@ve
Centro de Xestión
Subsecretaría de Industria, Comercio e Turismo - E05034701
Dirección xeral
Secretaria Xeral Tecnica
Unidade de Xestión
S.X. de Recursos, Reclamacións e Relacións coa Administracion de Xustiza
Tema
Recursos e Reclamacións

Regulamentaria

Artigo 112,121 e 122 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, (BOE 02/10/2015)

Do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Presentación De Reclamacións

Acceso ao procedemento con Certificado Dixital

Actuacións en Reclamacións xa existentes

Subsanación de defectos formais

Solicitude de cambio de representante ou datos referir# a efectos de notificación

Presentación de alegacións

Consulta de expedientes

Cl@ve

Presentación De Reclamacións

Presentación

Actuacións en recursos xa existentes

Subsanación de defectos formais

Solicitude de cambio de representante ou datos referir# a efectos de notificación

Presentación de alegacións

Consulta de expedientes

Información adicional

Informacion sobre o tramite [PDF][111 KB]

Formulario de informacion

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 215167
RECURSO DE ALZADA

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario