Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció

A través del qüestionari del Portal Informatiu de Barreres Comercials, es pot informar dels problemes relacionats amb el Comerç que trobi als seus mercats de destinació (en països no membres de la Unió Europea). D'aquesta forma podrà rebre ajuda per solucionar-los.

Mode d'accés
Accés lliure
Centre Directiu
Secretaria d'Estat de Comerç - E05030801
Direcció General
Direcció general de Política Comercial
Unitat de Gestió
S.G. de Política Comercial de la UE
Tema
Informació

Regulador

Reial decret 998/2018, de 3 d'agost, (BOE 04/08/2018)

pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme

ACLARIMENTS A la NORMATIVA APLICABLE Al PROCEDIMENT

Article 4. Direcció general de Política Comercial i Competitivitat.

La Direcció general de Política Comercial i Competitivitat té les competències que li atribueix la legislació vigent en matèria de política comercial i competitivitat internacional i interior, i en particular, les següents:

a) En matèria de política comercial i competitivitat internacional:

3.ª La detecció i eliminació d'obstacles al comerç, a la inversió i a la contractació pública tant en països tercers com al mercat interior de la Unió Europea.

2. Depenen de la Direcció general de Política Comercial i Competitivitat les següents sotsdireccions generals:

a) La Sotsdirecció General de Política Comercial de la UE que exercirà i participarà en les funcions 1.ª i 12.ª de la lletra a) de l'apartat 1 en relació a la Unió Europea, i en la funció 2.ª Exercirà també la funció 3.ª de la lletra a) de l'apartat 1 en relació amb països tercers.

Accés al procediment

Accés lliure

Accés al Qüestionari

Informació addicional

Accés a la pàgina web de Barreres Comercials

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario