Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición

A través do cuestionario do Portal Informativo de Barreiras Comerciais, pódese informar os problemas relacionados co Comercio que atope nos seus mercados de destino (en países non membros da Unión Europea). Desta forma poderá recibir axuda para solucionalos.

Modo de acceso
Acceso libre
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Comercio - E05030801
Dirección xeral
Dirección Xeral de Política Comercial
Unidade de Xestión
S.X. de Política Comercial da UE
Tema
Información

Regulamentaria

Real Decreto 998/2018, de 3 de agosto, (BOE 04/08/2018)

polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo

ACLARACIÓNS Á NORMATIVA APLICABLE Ao PROCEDEMENTO

Artigo 4. Dirección Xeral de Política Comercial e Competitividade.

A Dirección Xeral de Política Comercial e Competitividade ten as competencias que lle atribúe a lexislación vixente en materia de política comercial e competitividade internacional e interior, e en particular, as seguintes:

a) En materia de política comercial e competitividade internacional:

3.ª A detección e eliminación de obstáculos ao comercio, ao investimento e á contratación pública tanto en países terceiros como no mercado interior da Unión Europea.

2. Dependen da Dirección Xeral de Política Comercial e Competitividade as seguintes subdireccións xerais:

a) A Subdirección Xeral de Política Comercial da UE que exercerá e participará nas funcións 1.ª e 12.ª da letra a) do apartado 1 en relación á Unión Europea, e na función 2.ª Exercerá tamén a función 3.ª da letra a) do apartado 1 en relación con países terceiros.

Acceso ao procedemento

Acceso libre

Acceso ao Cuestionario

Información adicional

Acceso á páxina web de Barreiras Comerciais

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario