>

Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición
É o instrumento en virtude do cal o Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital pode impugnar ante a orde xurisdicional contencioso-administrativo os actos favorables para os interesados que sexan anulables conforme ao disposto no artigo 48 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, previa a súa declaración de lesividad para o interese público.
Modo de acceso
Certificado Dixital Cl@ve
Centro de Xestión
Subsecretaría de Industria e Turismo - E05034701
Dirección xeral
Secretaria Xeral Tecnica
Unidade de Xestión
S.X. de Recursos, Reclamacións e Relacións coa Administracion de Xustiza
Tema
Recursos e Reclamacións

Regulamentaria

Artigo 107 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, (BOE 02/10/2015)

do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Acceso ao procedemento con Certificado Dixital

Actuacións en reclamacións xa existentes

Subsanación de defectos formais

Solicitude de cambio de representante ou datos referir# a efectos de notificación

Presentación de alegacións

Consulta de expedientes

Cl@ve

Presentación de declaracións de lesividad de actos anulables

Acceso ao procedemento con Cl@ve

Actuacións en recursos xa existentes

Subsanación de defectos formais

Solicitude de cambio de representante ou datos referir# a efectos de notificación

Presentación de alegacións

Consulta de expedientes

Información adicional

Información sobre el trámite [PDF] [100 KB]

Formulario de información

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 996902
DECLARACIÓN DE LESIVIDAD DE ACTOS ANULABLES

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

Código S.I.A.: 996902

Información básica de Protección de Datos

Responsable del Tratamiento - 1º Nivel
Subsecretaría de Industria, Comercio y Turismo
Finalidad del Tratamiento
Resolución y notificación de los recursos y reclamaciones
Base Jurídica del Tratamiento
Ley 39/2015,art. 106 a 126
Información adicional y derechos
Puede consultar información adicional y sobre el ejercicio de sus derechos en: https://www.mincotur.gob.es/es-es/proteccion-datos/

Más información

Axúdanos a mellorar. Se o desexa, pode completar esta enquisa de calidade dos nosos servizos.