>

Prozedura elektronikoen xehetasuna

ITZULI
Deskripzioa
Horretarako tresna da (Energia ministerioaren arabera, administrazioarekiko auzietako jurisdikzioaren aurrean inpugnatu ahal Turismo Agenda Digitala eta interesdunen onerako egintzak deuseztagarriak direnean legearen 48. artikuluan xedatutakoaren arabera, 2015erako 39/urriaren 1eko (herri administrazioen Jardunbideari, aldez aurretik interes publikoarentzat kaltegarritzat bere.
Sarbide mota
Ziurtagiri Digitala Cl@ve
Kudeaketa Zentroa
Idazkariordetzaren Industria eta turismoa - E05034701
Zuzendaritza Nagusia
Idazkaritza Teknikoa
Kudeaketa Unitatea
S.G. baliabideak, Erreklamazioak eta justizia administrazioaren Arteko harremanak
gaia
Baliabideak eta erreklamazioak

Araudia

Prozesurako sarbidea

Ziurtagiri Digitala

Acceso al procedimiento con Certificado Digital

Actuaciones en reclamaciones ya existentes

Subsanación de defectos formales

Solicitud de cambio de representante o datos referidos a efectos de notificación

Presentación de alegaciones

Consulta de expedientes

Cl@ve

Presentación de declaraciones de lesividad de actos anulables

Acceso al procedimiento con Cl@ve

Actuaciones en recursos ya existentes

Subsanación de defectos formales

Solicitud de cambio de representante o datos referidos a efectos de notificación

Presentación de alegaciones

Consulta de expedientes

Informazio osagarria

100 KB PDF] [] izapidea [buruzko informazioa

Informazio orria

Kudeaketa Informazio Sistema tramiteak

S.I.A. kodea: 996902
EGINTZA DEUSEZTAGARRIAK KALTEGARRITZAT JOTZEA

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

S.I.A. kodea: 996902

Información básica de Protección de Datos

Responsable del Tratamiento - 1º Nivel
Subsecretaría de Industria, Comercio y Turismo
Finalidad del Tratamiento
Resolución y notificación de los recursos y reclamaciones
Base Jurídica del Tratamiento
Ley 39/2015,art. 106 a 126
Información adicional y derechos
Puede consultar información adicional y sobre el ejercicio de sus derechos en: https://www.mincotur.gob.es/es-es/proteccion-datos/

Más información

Lagundu iezaguzu hobetzen. Nahi baduzu, gure zerbitzuen kalitatezko inkesta hau bete dezakezu.