Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición

Remitir en cada trimestre de cada ano natural, desde a data de autorización da posta en servizo, unha certificación trimestral daquelas estacións de comunicacións electrónicas en bandas harmonizadas -telefonía móbil 5G con autorización para a posta en servizo, ratificando que, durante o trimestre en consideración, respectaron os límites de exposición a emisións radioeléctricas, establecidos no anexo II do regulamento aprobado polo Real Decreto 1066/2001, de 28 de setembro, aplicando o procedemento para a realización de medidas de niveis de emisión da Orde CTE 23/2002, de 11 de xaneiro.

Modo de acceso
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais - E05069801
Dirección xeral
Dirección Xeral de Telecomunicacións e Ordenación dos Servizos de Comunicación Audiovisual - E04796207
Unidade de Xestión
S.G. de Inspección das Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais
Tema
Espectro Radioeléctrico

A ficha de Presentación “de certificacións trimestrais de niveis de exposición radioeléctrica de estacións de radiocomunicacións 5G” responsabilidade da Subdirección Xeral de Inspección das Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais, xa non se atopa dispoñible nesta Sede Electrónica.

Acceda á ficha de Presentación de certificacións trimestrais de niveis de exposición radioeléctrica de estacións de radiocomunicacións 5G

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 2279973
Estacións de comunicacións electrónicas en bandas harmonizadas (telefonía móbil 5G) – Certificacións trimestrais de niveis de exposición radioeléctrica

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.