Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció

Remetre en cada trimestre de cada any natural, des de la data d'autorització de la posada en servei, una certificació trimestral d'aquelles estacions de comunicacions electròniques en bandes harmonitzades -telefonia mòbil 5G amb autorització per a la posada en servei, ratificant que, durant el trimestre en consideració, han respectat els límits d'exposició a emissions radioelèctriques, establerts en l'annex II del reglament aprovat pel Reial decret 1066/2001, de 28 de setembre, aplicant el procediment per a la realització de mesures de nivells d'emissió de l'Ordre CTE 23/2002, d'11 de gener.

Mode d'accés
Centre Directiu
Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals - E05069801
Direcció General
Direcció general de Telecomunicacions i Ordenació dels Serveis de Comunicació Audiovisual - E04796207
Unitat de Gestió
S.G. d'Inspecció de les Telecomunicacions i Infraestructures Digitals
Tema
Espectre Radioelèctric

La fitxa de “Presentació de certificacions trimestrals de nivells d'exposició radioelèctrica d'estacions de radiocomunicacions 5G” responsabilitat de la Sotsdirecció General d'Inspecció de les Telecomunicacions i Infraestructures Digitals, ja no es troba disponible en aquesta Seu Electrònica.

Accedeixi a la fitxa de Presentació de certificacions trimestrals de nivells d'exposició radioelèctrica d'estacions de radiocomunicacions 5G

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 2279973
Estacions de comunicacions electròniques en bandes harmonitzades (telefonia mòbil 5G) – Certificacions trimestrals de nivells d'exposició radioelèctrica

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.