Detalle de Procedimientos Electrónicos

VOLVER
Descrición

Solicitud de exportación de productos industriales sujetos a autorización por restricciones comunitarias.

Modo de acceso
Cl@ve
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Comercio - E05030801
Dirección xeral
Dirección Xeral de Política Comercial
Unidade de Xestión
S.X. de Comercio Internacional de Mercadorías
Tema
Certificacións e declaracións

Regulamentaria

Rusia:

Regulamento (UE) 833/2014 do Consello do 31 de xullo de 2014, relativo a medidas restritivas motivadas por accións de Rusia que desestabilizan a situación en Ucraína.

Modificado por:

  • Regulamento (UE) 2022/328 do Consello do 22 de febreiro de 2022, que modifica ao Regulamento (UE) 833/2014, relativo a medidas restritivas motivadas por accións de Rusia que desestabilizan a situación en Ucraína.
  • Regulamento (UE) 2022/394 do Consello do 9 de marzo de 2022, que modifica ao Regulamento (UE) 833/2014 relativo a medidas restritivas motivadas por accións de Rusia que desestabilizan a situación en Ucraína.
  • Regulamento (UE) 2022/428 do Consello do 15 de marzo de 2022, que modifica ao Regulamento (UE) 833/2014 relativo a medidas restritivas motivadas por accións de Rusia que desestabilizan a situación en Ucraína.
  • Regulamento (UE) 2022/576 do Consello do 8 de abril de 2022, que modifica ao Regulamento (UE) 833/2014 relativo a medidas restritivas motivadas por accións de Rusia que desestabilizan a situación en Ucraína.

Irán:

Regulamento (UE) 267/2012 do Consello, do 23 de marzo de 2012, relativo a medidas restritivas contra Irán e polo que se derroga o Regulamento (UE) 961/2010.

Regulamento (UE) 2015/1861 do Consello do 18 de outubro de 2015 polo que se modifica o Regulamento (UE) 267/2012 relativo a medidas restritivas contra Irán.

Libia:

Regulamento (UE) 2016/44 do Consello do 18 de xaneiro de 2016, relativo ás medidas restritivas tendo en conta da situación en Libia e polo que se derroga o Regulamento (UE) 204/2011.

Provincias ucraínas de Donetsk e Luhansk non controladas polo Goberno de Ucraína:

Regulamento (UE) 2022/263 do Consello do 23 de febreiro de 2022, relativo a medidas restritivas en resposta ao recoñecemento das zonas das provincias ucraínas de Donetsk e Luhansk non controladas polo Goberno e á orde de entrada de forzas armadas rusas nas este zonas.

Acceso ao procedemento

Cl@ve

Teña en conta que como paso previo á solicitude de autorización administrativa de exportación debe solicitar o alta como exportador/importador. Para iso, débese enviar un correo electrónico solicitando primeiro o alta como exportador/importador. Para esta operación débense achegar os seguintes datos:

  • Nome ou razón social da empresa
  • NIF
  • Enderezo postal (incluíndo código postal, poboación e país)
  • Dirección de correo electrónico
  • Teléfono de contacto

Unha vez que se lle comunique que foi dado de alta, poderá presentar a solicitude de autorización administrativa de exportación/importación.

Acceso ao Rexistro de Representantes con Cl@ve

Acceso á Nova Solicitudl con Cl@ve

Persoal a cubrir que debe achegar xunto coa solicitude en formato ODT:

Persoal de Declaración Destinatario Final [ODT] [15 KB]

Acceso a Consulta de de o estado das solicitudes e outros trámites con Cl@ve

Información de axuda para todos os modos de acceso

En caso de darse algunha incidencia no enchemento das solicitudes póngase en contacto coa Oficina Virtual, explicando o problema e achegando, dependendo do caso, as pantallas de erro. Indique tamén o seu nome e número de teléfono e un dos nosos técnicos porase en contacto con vostede, no teléfono que nos indique, no menor tempo posible.

Para calquera aclaración relativa á tramitación da súa solicitude pode contactar coa Subdirección Xeral de Comercio Internacional de Mercadorías a través do correo electrónico: productosindustriales@mincotur.es

É recomendable ler os seguintes documentos relativos á presentación das solicitudes.

Instrucións para o procedemento de Exportación de produtos industriais suxeitos a autorización por restricións comunitarias [PDF] [2072 KB]

Requisitos técnicos para a presentación de solicitudes [PDF] [47 KB]

Solucións a posibles problemas técnicos [PDF] [702 KB]

Información adicional

Regímenes comerciales como consecuencia de sanciones

La UE implementa todas las sanciones impuestas por la ONU. Asimismo, la UE puede reforzar las anteriores mediante la aplicación de medidas más estrictas y adicionales y, si lo considera necesario, puede también decidir imponer sanciones autónomas. Las sanciones pueden incluir restricciones comerciales, como prohibiciones de importación y exportación y, en su caso, la emisión de una autorización administrativa para la exportación.

El mapa global de sanciones lo puede consultar en EU Sanctions Map .

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 962367
Exportación de produtos industriais suxeitos a autorización por restricións comunitarias

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario