Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció
És l'instrument en virtut del com el Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital pot impugnar davant l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu els actes favorables per als interessats que siguin anul·lables conforme al que es disposa en l'article 48 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, prèvia la seva declaració de lesivitat per a l'interès públic.
Mode d'accés
Certificat digital Cl@ve
Centre Directiu
Sotssecretaria d'Indústria, Comerç i Turisme - E05034701
Direcció General
Secretària General Tecnica
Unitat de Gestió
S.G. de Recursos, Reclamacions i Relacions amb l'Administracion de Justícia
Tema
Recursos i Reclamacions

Regulador

Artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, (BOE 02/10/2015)

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Accés al procediment

Certificat digital

Accés al procediment amb Certificat Digital

Actuacions en reclamacions ja existents

Esmena de defectes formals

Sol·licitud de canvi de representant o dades referides a l'efecte de notificació

Presentació d'al·legacions

Consulta d'expedients

Cl@ve

Presentació de declaracions de lesivitat d'actes anul·lables

Accés al procediment amb Cl@ve

Actuacions en recursos ja existents

Esmena de defectes formals

Sol·licitud de canvi de representant o dades referides a l'efecte de notificació

Presentació d'al·legacions

Consulta d'expedients

Informació addicional

Información sobre el trámite [PDF] [100 KB]

Formulario de información

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 996902
DECLARACIÓ DE LESIVITAT D'ACTES ANUL·LABLES

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

Codi S.I.A.: 996902

Información básica de Protección de Datos

Base Jurídica del Tratamiento
Ley 39/2015,art. 106 a 126
Categoría de los destinatarios
No
Finalidad del Tratamiento
Resolución y notificación de los recursos y reclamaciones
Responsable del Tratamiento - 1º Nivel
Subsecretaría de Industria, Comercio y Turismo

Más información

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.