>

Instruccions per a la publicació d'aplicacions desenvolupades sobre dades RISP

Per a la publicació d'aplicacions, haurà d'utilitzar el formulari Participa i Col·labora incloent el seu nom i cognoms o raó social. 

També haurà de proporcionar-nos de forma obligatòria el seu correu electrònic per confirmar la recepció de la informació que ens envia i poder posar-nos en contacte amb vostè si fos necessari aclarir informació rebuda. 

Haurà de detallar, per favor, a l'apartat “Quin és la seva proposta o suggeriment?” la següent informació sobre la nova aplicació que sol·licita publicar: 

  • Títol de l'aplicació 
  • Url d'accés a l'aplicació 
  • Autor 
  • Url de la llicència de l'aplicació on es descriu les condicions d'ús de la mateixa 
  • Url de la imagen de la aplicación, si la hubiera 
  • Descripció de l'aplicació 
  • Plataformes disponibles (Android, IOS, Windows, Mac US, etc.) 

Tingui en compte que, com es detalla en la secció de modalitats de reutilització, les aplicacions que facin ús de dades en el marc de la iniciativa RISP, hauran d'esmentar la font d'origen de les dades, en aquest cas, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, i a més eximir de tota responsabilitat en la presentació de la informació que es faci dels mateixos en l'aplicació. Sense aquestes dues referències no es podrà publicar cap aplicació en la secció d'aplicacions desenvolupades d'aquest portal. 

Protecció de dades: 

S'informa que les dades sol·licitades seran tractats amb les mesures de seguretat adequades d'acord amb el previst en l'article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Títol VIII del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Així mateix, es garantirà la confidencialitat de les dades i no es comunicaran a tercers fora dels casos necessaris per gestionar els serveis proporcionats a través d'aquesta seu electrònica així com els previstos en la normativa vigent. Les persones usuàries podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades dirigint-se, en la forma legalment prevista al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Passeig de la Castellana 160, C.P. 28046 Madrid, Espanya.