>

Instrucións para a publicación de aplicacións desenvolvidas sobre datos RISP

Para a publicación de aplicacións, deberá utilizar o formulario Participa e Colabora incluíndo o seu nome e apelidos ou razón social. 

Tamén deberá proporcionarnos de forma obrigatoria o seu correo electrónico para confirmar a recepción da información que nos envía e poder pornos en contacto con vostede se fose necesario aclarar información recibida. 

Deberá detallar, por favor, no apartado “Cal é a súa proposta ou suxestión?” a seguinte información sobre a nova aplicación que solicita publicar: 

  • Título da aplicación 
  • Url de acceso á aplicación 
  • Autor 
  • Url da licenza da aplicación onde se describe as condicións de uso da mesma 
  • Url de la imagen de la aplicación, si la hubiera 
  • Descrición da aplicación 
  • Plataformas dispoñibles (Android, IOS, Windows, Mac VOS, etc.) 

Teña en conta que, como se detalla na sección de modalidades de reutilización, as aplicacións que fagan uso de datos no marco da iniciativa RISP, deberán mencionar a fonte de orixe dos datos, neste caso, o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, e ademais eximir de toda responsabilidade na presentación da información de que se faga dos mesmos na aplicación. Sen estas dúas referencias non se poderá publicar ningunha aplicación na sección de aplicacións desenvolvidas deste portal. 

Protección de datos: 

Infórmase que os datos solicitados serán tratados coas medidas de seguridade adecuadas de acordo con o previsto no artigo 9 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e o Título VIII do Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal. Así mesmo, garantirase a confidencialidade dos datos e non se comunicarán a terceiros fóra dos casos necesarios para xestionar os servizos proporcionados a través desta sede electrónica así como os previstos na normativa vixente. As persoas usuarias poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos dirixíndose, na forma legalmente prevista ao Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, Paseo da Castelá 160, C.P. 28046 Madrid, España.