Modalitats de reutilització

L'article 4 de la Llei 37/2007, modificat per la Llei 18/2015, indica les modalitats de reutilització de les dades del sector públic, entre les quals es troben:

  1. Reutilització de documents posats a la disposició del públic sense subjecció a condicions.
  2. Reutilització de documents posats a la disposició del públic amb subjecció a condicions establertes en llicències-tipus.
  3. Reutilització de documents prèvia sol·licitud, conforme al procediment previst en l'article 10 o, si escau, en la normativa autonòmica, podent incorporar en aquests suposats condicions establertes en una llicència.
  4. Acords exclusius conforme al procediment previst en l'article 6.

Quins són les condicions generals?

L'article 8 de la Llei 37/2007, també modificat per la Llei 18/20015, estableix les següents condicions generals per a la reutilització de documents:

  1. Que el contingut de la informació, incloent les seves metadades, no sigui alterat.
  2. Que no es desnaturalice el sentit de la informació.
  3. Que se citi la font.
  4. Que s'esmenti la data de l'última actualització.
  5. Quan la informació contingui dades de caràcter personal, la finalitat o finalitats concretes per les quals és possible la reutilització futura de les dades.
  6. Quan la informació, encara sent facilitada de forma dissociada, contingués elements suficients que poguessin permetre la identificació dels interessats en el procés de reutilització, la prohibició de revertir el procediment de dissociació mitjançant l'addició de noves dades obtingudes d'altres fonts.

Per a més informació de com utilitzar les dades consute els Termes d'ús.