Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición

O procedemento para a declaración de Festas de Interese Turístico Nacional e Internacional, require reflectir a influencia dunha realidade que modela todos os aspectos do mundo que hoxe coñecemos, e dita realidade non é outra que a sociedade da información.

Conforme a iso, o obxecto da presente Orde ICT/851/2019, do 25 de xullo, é regular o procedemento de declaración de Festa de Interese Turístico Nacional e Internacional aplicando as novidades da sociedade da información, tanto no rexistro e tramitación das solicitudes como no seu contido. É por esta razón que a presente orde introduce, como principal modificación, as actuacións promocionais que as festas declaradas de interese turístico nacional e internacional han de realizar para situarse nesta sociedade da información, establecendo para iso a necesidade de contar con páxina web, posicionamento en buscadores en internet ou presenza en redes sociais.

Xunto a iso, tamén se pon a disposición dos solicitantes, un servizo electrónico de presentación de solicitudes, ao que deben acceder a través da sede electrónica do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo. As solicitudes serán dirixidas polas CCAA á Secretaría de Estado de Turismo e presentaranse de forma electrónica, de acordo co provisto no artigo 14.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Modo de acceso
Certificado Dixital
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Turismo - E05030901
Dirección xeral
Sin especificar
Unidade de Xestión
S.X. de Desenvolvemento e Sustentabilidade Turística
Tema
Turismo

Regulamentaria

Orden ICT/851/2019, de 25 de julio (BOE 07/08/2019)

por la que se regula la declaración de fiestas de interés turístico nacional e internacional.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Acceso al procedimiento con certificado digital.

Ayuda para cumplimentar la solicitud

Requisitos Declaración Fiestas Interés Turístico Cuadro [PDF] [182 KB]

Requisitos Declaración Fiestas Interés Turístico [PDF] [108 KB]

Información de axuda para todos os modos de acceso

Manual para la solicitud de Declaración de Fiestas Interés Turístico [PDF] [2774 KB]

Instrucciones para cumplimentar la solicitud [PDF] [59 Kb]

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 174550
Declaración de festas interese turístico nacional e internacional.

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

Código S.I.A.: 174550

Información básica de Protección de Datos

Base Jurídica del Tratamiento
RGPD: art. 6.1.c) Legitimación por cumplimiento de una obligación legal,Orden ICT/851/2019, de 25 de julio (BOE 07/08/2019)
Categoría de los destinatarios
Finalidad del Tratamiento
Procedimiento para la declaración de Fiestas de Interés Turístico Nacional e Internacional ,aplicando las novedades de la sociedad de la información, tanto en el registro y tramitación de las solicitudes como en su contenido
Responsable del Tratamiento - 1º Nivel
Secretaría de Estado de Turismo

Más información

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.