Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición

Autorización para os concesionarios para compensar a diferenza entre a receita de tarifas de acceso ás redes e os ingresos que tiñan dereito a continuar a taxa de abastecemento

Modo de acceso
Certificado Dixital
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Enerxia - E05032001
Dirección xeral
Direccion Xeral de Politica Energetica e Minas
Unidade de Xestión
S.X. de Energia Electrica
Tema
Enerxía eléctrica

Regulamentaria

Lei 54/1997, de 27 de novembro, do Sector Electrico (BOE 28/11/1997)

Real Decreto 2819/1998, de 23 de decembro (BOE 30/12/1998)

Polo que se regulan as actividades de transporte e distribucion de energia electrica.

Orde de 14 de xuño de 1999 (BOE 17/06/1999)

Pola que se establece a retribucion da actividade de distribucion de energia electrica.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 991817
Compensar a diferenza entre os ingresos obtidos por tarifas de acceso a redes e os ingresos de continuar a subministración a tarifa: autorización

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.