Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición

Axudas para o desenvolvemento de proxectos innovadores relacionados con modelos, sistemas e compoñentes de vehículos híbridos e vehículos eléctricos de baterías e de pila de combustible de hidróxeno.

Concesión directa de subvencións para proxectos de I+D+i, ou de investimento para PEMES que desenvolvan modelos, sistemas e compoñentes de vehículos híbridos e vehículos eléctricos de baterías e de pila de combustible de hidróxeno, excluíndo o relacionado con baterías de chumbo, realizados por entidades con personalidade xurídica propia que non formen parte do sector público.

Mediante estas axudas promóvese a realización de cantas actuacións en relación co desenvolvemento do ecosistema para a fabricación do vehículo eléctrico e conectado e a consecución dos seus obxectivos resulten precisas, incluíndo, no seu caso, a correcta execución de fondos, asignados nesta materia.

En concreto

  • para os proxectos de investigación industrial, desenvolvemento experimental e proxectos de innovación en materia de organización e procesos serán financiables os custos de persoal, de instrumental e material, de investigación contractual, coñecementos técnicos e patentes adquiridas ou obtidas por licenza de fontes externas en condicións de plena competencia e gastos xerais.
  • e para os proxectos de investimento executados por PEMES, serán financiables os custos do investimento en activos materiais e inmateriais, incluídos custos puntuais non amortizables directamente vinculados ao investimento e á instalación inicial do investimento e os custos salariais estimados relativos ao emprego creado directamente polo proxecto de investimento, calculados ao longo dun período de dous anos.
Modo de acceso
Certificado Dixital
Centro de Xestión
Comisionado Especial para el PERTE para el desarrollo de un ecosistema para la fabricación del vehículo eléctrico y conectado (VEC) - EA0051070
Dirección xeral
Oficina Técnica del Comisionado para el PERTE VEC
Unidade de Xestión
Oficina Técnica del Comisionado para el PERTE VEC
Tema
Subvencións, Bolsas y Premios

Regulamentaria

Real Decreto 661/2023, do 18 de xullo, polo que se regula a concesión directa de axudas en 2023 para o desenvolvemento de proxectos innovadores relacionados con modelos, sistemas e compoñentes de vehículos híbridos e vehículos eléctricos de baterías e de pila de combustible de hidróxeno para avanzar no proceso de descarbonización e manter a competitividade do ecosistema de automoción.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Acceso ao procedemento de Solicitude de axuda.

Achega de documentación adicional en trámites posteriores á Solicitude.

Información de axuda para todos os modos de acceso

Modelos para a documentación a presentar coa solicitude de axuda:

Guía do procedemento [PDF] [2104 KB]

Modelo de Memoria Descritiva do proxecto

Modelo de Memoria Descritiva do proxecto (Pemes )

Modelo de orzamento [XLSX]

Modelo de Declaracións responsables

Información adicional

Contacto:  Caixa de correos oficial comisionado_hibridos@mintur.es

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 3026225
Axudas para o desenvolvemento de proxectos innovadores relacionados con modelos, sistemas e compoñentes de vehículos híbridos e eléctricos con baterías e pilas de combustible de hidróxeno

Axúdanos a mellorar. Se o desexa, pode completar esta enquisa de calidade dos nosos servizos.