Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció

Ajudes per al desenvolupament de projectes innovadors relacionats amb models, sistemes i components de vehicles híbrids i vehicles elèctrics de bateries i de pila de combustible d'hidrogen.

Concessió directa de subvencions per a projectes de R+D+i, o d'inversió per a PIMES que desenvolupin models, sistemes i components de vehicles híbrids i vehicles elèctrics de bateries i de pila de combustible d'hidrogen, excloent el relacionat amb bateries de plom, realitzats per entitats amb personalitat jurídica pròpia que no formin part del sector públic.

Mitjançant aquestes ajudes es promou la realització de quantes actuacions en relació amb el desenvolupament de l'ecosistema per a la fabricació del vehicle elèctric i connectat i la consecució dels seus objectius resultin precises, incloent, si escau, la correcta execució de fons, assignats en aquesta matèria.

En concret

  • per als projectes de recerca industrial, desenvolupament experimental i projectes d'innovació en matèria d'organització i processos seran finançables els costos de personal, d'instrumental i material, de recerca contractual, coneixements tècnics i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes en condicions de plena competència i despeses generals.
  • i per als projectes d'inversió executats per PIMES, seran finançables els costos de la inversió en actius materials i immaterials, inclosos costos puntuals no amortitzables directament vinculats a la inversió i a la instal·lació inicial de la inversió i els costos salarials benvolguts relatius a l'ocupació creada directament pel projecte d'inversió, calculats al llarg d'un període de dos anys.
Mode d'accés
Certificat digital
Centre Directiu
Comisionado Especial para el PERTE para el desarrollo de un ecosistema para la fabricación del vehículo eléctrico y conectado (VEC) - EA0051070
Direcció General
Oficina Técnica del Comisionado para el PERTE VEC
Unitat de Gestió
Oficina Técnica del Comisionado para el PERTE VEC
Tema
Subvencions, Beques i Premis

Regulador

Reial decret 661/2023, de 18 de juliol, pel qual es regula la concessió directa d'ajudes en 2023 per al desenvolupament de projectes innovadors relacionats amb models, sistemes i components de vehicles híbrids i vehicles elèctrics de bateries i de pila de combustible d'hidrogen per avançar en el procés de descarbonización i mantenir la competitivitat de l'ecosistema d'automoció.

Accés al procediment

Certificat digital

Accés al procediment de Sol·licitud d'ajuda.

Aportació de documentació addicional en tràmits posteriors a la Sol·licitud.

Informació d'ajuda per a tots els modes d'accés

Models per a la documentació a presentar amb la sol·licitud d'ajuda:

Guia del procediment [PDF] [2104 KB]

Model de Memòria Descriptiva del projecte

Model de Memòria Descriptiva del projecte (Pimes )

Model de pressupost [XLSX]

Model de Declaracions responsables

Informació addicional

Contacte:  Bústia oficial comisionado_hibridos@mintur.es

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 3026225
Ajuts per al desenvolupament de projectes innovadors relacionats amb models, sistemes i components de vehicles híbrids i vehicles elèctrics de bateries i de pila de combustible d'hidrogen

Ajude'ns a millorar. Si ho desitgeu podeu emplenar aquesta enquesta de qualitat dels nostres serveis.