Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición

A convocatoria de axudas públicas en réxime de concorrencia competitiva, ten como un dos retos do sector é a celebración, nas condicións máis seguras posibles durante o período 2021-2022, do ano Xacobeo/Xacobeo. España ten ante si a obriga de relanzar e fortalecer o Camiño de Santiago, en todas as súas ramas, pondo en valor a resiliencia para transformar e fortalecer o modelo turístico, adaptándoo ás novas necesidades que permitan mellorar a competitividade e afrontar a modernización do Camiño ao servizo dunha mellor experiencia peregrina.

Modo de acceso
Certificado Dixital
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Turismo - E05030901
Dirección xeral
Dirección Xeral de Políticas Turísticas
Unidade de Xestión
División de Cooperación e Competitividade Turística
Tema
Turismo

Regulamentaria

Orde ICT/1528/2021, do 30 de decembro, pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de axudas para a transformación dixital e modernización das entidades locais que forman parte do Camiño de Santiago, integradas na Rede de Destinos Turísticos Intelixentes para o seu impulso e consolidación, cara a un modelo baseado na sustentabilidade ambiental, socioeconómica e territorial, e procédese á convocatoria correspondente ao exercicio 2021, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Orde ICT/414/2022, do 9 de maio, pola que se modifican as ordes ICT/1519/2021, ICT/1527/2021 e ICT/1528/2021, do 30 de decembro, polas que se aproban as bases reguladoras de axudas e subvencións no ámbito turístico, e procédese a convocalas en 2021, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Extracto da Orde ICT/1528/2021, do 30 de decembro, pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de axudas para a transformación dixital e modernización das entidades locais que forman parte do Camiño de Santiago, integradas na Rede de Destinos Turísticos Intelixentes para o seu impulso e consolidación, cara a un modelo baseado na sustentabilidade ambiental, socioeconómica e territorial, e procédese á convocatoria correspondente ao exercicio 2021, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Información de axuda para todos os modos de acceso

Consulte no Portal de Axudas toda a información sobre os modos de acceso.

Información adicional

Máis información no Portal de Axudas.

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 2841269
Axudas para a transformación dixital e modernización das entidades locais que forman parte do Camiño de Santiago no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia

Axúdanos a mellorar. Se o desexa, pode completar esta enquisa de calidade dos nosos servizos.