Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció

La convocatòria d'ajudes públiques en règim de concurrència competitiva, té com un dels reptes del sector és la celebració, en les condicions més segures/segures possibles durant el període 2021-2022, de l'any Xacobeu/Xacobeo. Espanya té davant si l'obligació de rellançar i enfortir el camí de Sant Jaume, en totes les seves branques, posant en valor la resiliència per transformar i enfortir el model turístic, adaptant-ho a les noves necessitats que permetin millorar la competitivitat i afrontar la modernització del Camí al servei d'una millor experiència pelegrina.

Mode d'accés
Certificat digital
Centre Directiu
Secretaria d'Estat de Turisme - E05030901
Direcció General
Direcció General de Polítiques Turístiques
Unitat de Gestió
Divisió de Cooperació i Competitivitat Turística
Tema
Turisme

Regulador

Ordre ICT/1528/2021, de 30 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajudes per a la transformació digital i modernització de les entitats locals que formen part del Camí de Santiago, integrades a la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents per al seu impuls i consolidació, cap a un model basat en la sostenibilitat mediambiental, socioeconòmica i territorial, i es procedeix a la convocatòria corresponent a l'exercici 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Ordre ICT/414/2022, de 9 de maig, per la qual es modifiquen les ordres ICT/1519/2021, ICT/1527/2021 i ICT/1528/2021, de 30 de desembre, per les quals s'aproven les bases reguladores d'ajudes i subvencions en l'àmbit turístic, i es procedeix a convocar-les en 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Extracte de l'Ordre ICT/1528/2021, de 30 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajudes per a la transformació digital i modernització de les entitats locals que formen part del Camí de Santiago, integrades a la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents per al seu impuls i consolidació, cap a un model basat en la sostenibilitat mediambiental, socioeconòmica i territorial, i es procedeix a la convocatòria corresponent a l'exercici 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Informació d'ajuda per a tots els modes d'accés

Consulti al Portal d'Ajudes tota la informació sobre les maneres d'accés.

Informació addicional

Més informació al Portal d'Ajudes..

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 2841269
Ajuts per a la transformació digital i modernització de les entitats locals que formen part del Camí de Sant Jaume en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Ajude'ns a millorar. Si ho desitgeu podeu emplenar aquesta enquesta de qualitat dels nostres serveis.