Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición

Subvención para a dixitalización das Cámaras Oficiais de Comercio Españolas no estranxeiro, contida no Mecanismo de recuperación e resilencia durante o período 2021-2023.

Modo de acceso
Certificado Dixital Cl@ve
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Comercio - E05030801
Dirección xeral
Sin especificar
Unidade de Xestión
S.X. de Estratexia de Internacionalización
Tema
Subvencións, Bolsas y Premios

Regulamentaria

Bases reguladoras. Orde ICT/1096/2021, do 1 de outubro (BOE 11/10/2021)

pola que se establecen as bases reguladoras das liñas de axuda para o fortalecemento dos sistemas de comunicación e servizos telemáticos nas Cámaras Oficiais de Comercio Españolas no estranxeiro e Federacións de Cámaras, e procédese á súa convocatoria no ano 2021, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Convocatoria. Extracto da Resolución da Secretaría de Estado de Comercio (BOE 16/06/2023)

pola que se aproba a convocatoria das liñas de axuda para o fortalecemento dos sistemas de comunicación e servizos telemáticos nas Cámaras Oficiais de Comercio Españolas no estranxeiro e Federacións de Cámaras para o ano 2023.

De conformidade co establecido no artigo 18.4 da Orde ICT/1096/2021, do 1 de outubro, pola que se establecen as bases reguladoras das liñas de axuda para o fortalecemento dos sistemas de comunicación e servizos telemáticos nas Cámaras Oficiais de Comercio Españolas no estranxeiro e Federacións de Cámaras, publícase a proposta de resolución provisional. Os interesados dispoñen dun prazo de 10 días hábiles para formular as alegacións que estimen convenientes.

Proposta de Resolución Provisional de axudas para 2023 [PDF] [154 KB]

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Acceso ao procedemento con Certificado Dixital: Solicitude de Axudas para a dixitalización e innovación das Cámaras Oficiais de Comercio Españolas no estranxeiro e Federacións de Cámaras

Acceso ao procedemento con Certificado Dixital: Emenda da solicitude de Axudas para a dixitalización e innovación das Cámaras Oficiais de Comercio Españolas no estranxeiro e Federacións de Cámaras

Acceso ao procedemento con Certificado Dixital: Xustificación do emprego dos fondos percibidos

Acceso ao procedemento con Certificado Dixital: Aceptación da axuda para a dixitalización e innovación das Cámaras Oficiais de Comercio Españolas no estranxeiro e Federacións de Cámaras

Acceso ao procedemento con Certificado Dixital: Renuncia á axuda para a dixitalización e innovación das Cámaras Oficiais de Comercio Españolas no estranxeiro e Federacións de Cámaras

Acceso ao procedemento con Certificado Dixital: Alegacións á proposta de resolución de axuda para a dixitalización e innovación das Cámaras Oficiais de Comercio Españolas no estranxeiro e Federacións de Cámaras

Cl@ve

Acceso ao procedemento con Cl@ve: Solicitude de Axudas para a dixitalización e innovación das Cámaras Oficiais de Comercio Españolas no estranxeiro e Federacións de Cámaras

Acceso ao procedemento con Cl@ve: Emenda da solicitude de Axudas para a dixitalización e innovación das Cámaras Oficiais de Comercio Españolas no estranxeiro e Federacións de Cámaras

Acceso ao procedemento con Cl@ve: Xustificación do emprego dos fondos percibidos

Acceso ao procedemento con Cl@ve: Aceptación da axuda para a dixitalización e innovación das Cámaras Oficiais de Comercio Españolas no estranxeiro e Federacións de Cámaras

Acceso ao procedemento con Cl@ve: Renuncia á axuda para a dixitalización e innovación das Cámaras Oficiais de Comercio Españolas no estranxeiro e Federacións de Cámaras

Acceso ao procedemento con Cl@ve: Alegacións á proposta de resolución de axuda para a dixitalización e innovación das Cámaras Oficiais de Comercio Españolas no estranxeiro e Federacións de Cámaras

Información de axuda para todos os modos de acceso

Formulario de solicitude de axudas [PDF] [634 KB]

ANEXO I. PLAN DE DIGITALIZACION A DESENVOLVER[PDF] [231 KB]

ANEXO I. PLAN DE DIGITALIZACION A DESENVOLVER [XLSX] [68 KB]

ANEXO II - CONTAS ANUAIS DEBIDAMENTE AUDITADAS [PDF] [112 KB]

ANEXO III - DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE ESTAR Ao CORRENTE DAS SÚAS OBRIGACIÓNS TRIBUTARIAS E FRONTE Á SS [PDF] [155 KB]

ANEXO IV - DECLARACIÓN RESPONSABLE DO SOLICITANTE (I) [PDF] [111 KB]

ANEXO V - DECLARACIÓN RESPONSABLE DO SOLICITANTE (II) [PDF] [114 KB]

ANEXO VI - DECLARACIÓN RESPONSABLE DO SOLICITANTE (III) [PDF] [61 KB]

ANEXO VII - DECLARACIÓN RESPONSABLE DO SOLICITANTE (IV) [PDF] [74 KB]

ANEXO VIII. DECLARACIÓN RESPONSABLE DO SOLICITANTE E CESIÓN DE DATOS (V) [77 KB]

ANEXO IX. DECLARACIÓN RESPONSABLE DO SOLICITANTE (IV) [PDF] [115 KB]

ANEXO X. DECLARACIÓN RESPONSABLE DO SOLICITANTE (V) [PDF] [71 KB]

En caso de darse algunha incidencia no enchemento das solicitudes póñase en contacto coa Oficina Virtual, explicando o problema e achegando, dependendo do caso, as pantallas de erro. Indique tamén o seu nome e número de teléfono e un dos nosos técnicos poñerase en contacto con vostede, no teléfono que nos indique, no menor tempo posible.

Para calquera aclaración relativa á tramitación da súa solicitude pode contactar coa Subdirección Xeral de Estratexia de Internacionalización a través do correo electrónico: estrategia.sscc@mincotur.es

É recomendable ler os seguintes documentos relativos á presentación das solicitudes.

Requisitos técnicos para a presentación de solicitudes [PDF] [52 KB]

Solucións a posibles problemas técnicos [PDF] [707 KB]

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 2448797
Axudas para a dixitalización e innovación das cámaras oficiais españolas no exterior e das federacións de cámaras

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.