Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció

Subvenció per a la digitalització de les Càmeres Oficials de Comerç Espanyoles a l'estranger, continguda en el Mecanisme de recuperació i resilencia durant el període 2021-2023.

Mode d'accés
Certificat digital Cl@ve
Centre Directiu
Secretaria d'Estat de Comerç - E05030801
Direcció General
Sin especificar
Unitat de Gestió
S.G. d'Estratègia d'Internacionalització
Tema
Subvencions, Beques i Premis

Regulador

Bases reguladores. Ordre ICT/1096/2021, d'1 d'octubre (BOE 11/10/2021)

per la qual s'estableixen les bases reguladores de les línies d'ajuda per a l'enfortiment dels sistemes de comunicació i serveis telemàtics en les Càmeres Oficials de Comerç Espanyoles a l'estranger i Federacions de Càmeres, i es procedeix a la seva convocatòria l'any 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Convocatòria. Extracte de la Resolució de la Secretaria d'Estat de Comerç (BOE 16/06/2023)

per la qual s'aprova la convocatòria de les línies d'ajuda per a l'enfortiment dels sistemes de comunicació i serveis telemàtics en les Càmeres Oficials de Comerç Espanyoles a l'estranger i Federacions de Càmeres per a l'any 2023.

De conformitat amb l'establert en l'article 18.4 de l'Ordre ICT/1096/2021, d'1 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les línies d'ajuda per a l'enfortiment dels sistemes de comunicació i serveis telemàtics en les Càmeres Oficials de Comerç Espanyoles a l'estranger i Federacions de Càmeres, es publica la proposta de resolució provisional. Els interessats disposen d'un termini de 10 dies hàbils per formular les al·legacions que estimin convenients.

Proposta de Resolució Provisional d'ajudes per 2023 [PDF] [154 KB]

Accés al procediment

Certificat digital

Accés al procediment amb Certificat Digital: Sol·licitud d'Ajudes per a la digitalització i innovació de les Càmeres Oficials de Comerç Espanyoles a l'estranger i Federacions de Càmeres

Accés al procediment amb Certificat Digital: Esmena de la sol·licitud d'Ajudes per a la digitalització i innovació de les Càmeres Oficials de Comerç Espanyoles a l'estranger i Federacions de Càmeres

Accés al procediment amb Certificat Digital: Justificació de l'ocupació dels fons percebuts

Accés al procediment amb Certificat Digital: Acceptació de l'ajuda per a la digitalització i innovació de les Càmeres Oficials de Comerç Espanyoles a l'estranger i Federacions de Càmeres

Accés al procediment amb Certificat Digital: Renúncia a l'ajuda per a la digitalització i innovació de les Càmeres Oficials de Comerç Espanyoles a l'estranger i Federacions de Càmeres

Accés al procediment amb Certificat Digital: Al·legacions a la proposta de resolució d'ajuda per a la digitalització i innovació de les Càmeres Oficials de Comerç Espanyoles a l'estranger i Federacions de Càmeres

Cl@ve

Accés al procediment amb Cl@ve: Sol·licitud d'Ajudes per a la digitalització i innovació de les Càmeres Oficials de Comerç Espanyoles a l'estranger i Federacions de Càmeres

Accés al procediment amb Cl@ve: Esmena de la sol·licitud d'Ajudes per a la digitalització i innovació de les Càmeres Oficials de Comerç Espanyoles a l'estranger i Federacions de Càmeres

Accés al procediment amb Cl@ve: Justificació de l'ocupació dels fons percebuts

Accés al procediment amb Cl@ve: Acceptació de l'ajuda per a la digitalització i innovació de les Càmeres Oficials de Comerç Espanyoles a l'estranger i Federacions de Càmeres

Accés al procediment amb Cl@ve: Renúncia a l'ajuda per a la digitalització i innovació de les Càmeres Oficials de Comerç Espanyoles a l'estranger i Federacions de Càmeres

Accés al procediment amb Cl@ve: Al·legacions a la proposta de resolució d'ajuda per a la digitalització i innovació de les Càmeres Oficials de Comerç Espanyoles a l'estranger i Federacions de Càmeres

Informació d'ajuda per a tots els modes d'accés

Formulari de sol·licitud d'ajudes [PDF] [634 KB]

ANNEX I. PLA DE DIGITALIZACION A DESENVOLUPAR [PDF] [231 KB]

ANNEX I. PLA DE DIGITALIZACION A DESENVOLUPAR [XLSX] [68 KB]

ANNEX II - COMPTES ANUALS DEGUDAMENT AUDITADES [PDF] [112 KB]

ANNEX III - DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA D'ESTAR AL CORRENT DE LES SEVES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I ENFRONT DE LA SS [PDF] [155 KB]

ANNEX IV - DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL SOL·LICITANT (I) [PDF] [111 KB]

ANNEX V - DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL SOL·LICITANT (II) [PDF] [114 KB]

ANNEX VI - DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL SOL·LICITANT (III) [PDF] [61 KB]

ANNEX VII - DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL SOL·LICITANT (IV) [PDF] [74 KB]

ANNEX VIII. DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL SOL·LICITANT Y CESIóN DE DATOS (V) [77 KB]

ANNEX IX. DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL SOL·LICITANT (IV) [PDF] [115 KB]

ANNEX X. DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL SOL·LICITANT (V) [PDF] [71 KB]

En cas de donar-se alguna incidència en l'emplenament de les sol·licituds posi's en contacte amb l'Oficina Virtual, explicant el problema i adjuntant, depenent del cas, les pantalles d'error. Indiqui també el seu nom i número de telèfon i un dels nostres tècnics es posarà en contacte amb vostè, en el telèfon que ens indiqui, en el menor temps possible.

Per a qualsevol aclariment relatiu a la tramitació de la seva sol·licitud pot contactar amb la Subdirecció General d'Estratègia d'Internacionalització a través del correu electrònic: estrategia.sscc@mincotur.es

És recomanable llegir els següents documents relatius a la presentació de les sol·licituds.

Requisits tècnics per a la presentació de sol·licituds [PDF] [52 KB]

Solucions a possibles problemes tècnics [PDF] [707 KB]

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 2448797
Ajudes per a la digitalització i innovació de les Cambres Oficials de Comerç Espanyoles a l'estranger i Federacions de Cambres

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.