Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición

Concesión directa de axudas, en forma de subvencións, para incentivar a adquisición en España de vehículos coas mellores tecnoloxías dispoñibles, que permita a substitución dos vehículos máis antigos por modelos máis limpos e máis seguros, incorporando ao mesmo tempo criterios ambientais e sociais.

Modo de acceso
Certificado Dixital Acceso libre
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Industria - E04934403
Dirección xeral
Direccion Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa
Unidade de Xestión
S.X. de Politicas Sectoriais Industriais
Tema
Subvencións, Bolsas y Premios

Regulamentaria

Real decreto lei 25/2020, de 3 de xullo (BOE 06/07/2020)

de medidas urxentes para apoiar a reactivación económica e o emprego.

Real decreto lei 28/2020, de 22 de setembro (BOE 23/09/2020)

de traballo a distancia.

Orde ICT/971/2020, de 15 de outubro (BOE 17/10/2020)

pola que se desenvolve o programa de renovación do parque circulante español en 2020 (Plan Renove 2020) e modifícase o Anexo II do Real Decreto-lei 25/2020, de 3 de xullo, de medidas urxentes para apoiar a reactivación económica e o emprego.

Todos os trámites relativos ao Plan RENOVE 2020 débense realizar única e exclusivamente a través do sistema telemático de xestión do Plan RENOVE da Sede Electrónica do Ministerio de Industria e Turismo. Por tanto, a documentación presentada a través de Rexistros administrativos (Rexistro Electrónico Xeneral da AGE, Rexistros Xerais de Ministerios, Comunidades Autónomas, Concellos, etc.) non ten validez para realizar e/ou modificar a solicitude ao Plan RENOVE 2020, segundo establécese no artigo 4 do Anexo 2 do Real Decreto-lei 25/2020, de 3 de xullo, de medidas urxentes para apoiar a reactivación económica e o emprego.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital
Acceso libre

Acceso ao simulador de cálculo da axuda

Información de axuda para todos os modos de acceso

Manual de usuario [PDF] [2107 KB]: información e requisitos do sistema para realizar unha solicitude de axuda.

Destácase a seguinte información:

  • Para solicitar unha axuda do plan RENOVE 2020 é necesario identificarse mediante certificado electrónico de Persoa Física a través do sistema de Cl@ve.
  • O sistema do Plan RENOVE 2020 utiliza compoñentes de firma para presentar a solicitude de axuda asinada polo solicitante. Non é necesario que realice ningunha acción de firma manual, o sistema realizará a firma utilizando compoñentes de firma propios, facendo uso do certificado do solicitante que se indique no momento da firma.
  • Para garantir o éxito da firma, xa que non todos os navegadores soportan o uso de applets ou compoñentes similares, deberase descargar a última versión de Autofirma, dispoñible no Portal de Administración Electrónica
  • Para comprobar que está preparado para presentar unha solicitude, pode validar o seu certificado e realizar unha firma de exemplo na plataforma Valide.
  • Para ampliar a información sobre firma electrónica, pode consultar no Portal de Administración Electrónica

Información adicional

Toda a información do plan RENOVE 2020, como preguntas frecuentes, guía de axuda, descarga de modelos, etc., pódese consultar no Portal RENOVE

Actualmente están dispoñibles todos os formularios necesarios para realizar a solicitude: (1) o simulador, (2) o formulario de reserva de crédito, (3) o formulario para achegar a documentación requirida para a validación da solicitude, (4) o formulario para corrixir certos datos introducidos erroneamente na reserva de crédito cuxa modificación está permitida, (5) o formulario para modificación de representante e (6) o formulario de anulación.

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 231459
Programa de Renovación do parque circulante español en 2020 (PLAN RENOVE 2020)

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

Código S.I.A.: 231459

Información básica de Protección de Datos

Responsable del Tratamiento - 1º Nivel
Secretaría de Estado de Industria
Finalidad del Tratamiento
Incentivar mediante la concesión de ayudas la adquisición de vehículos para la sustitución de los más antiguos por modelos más limpios y más seguros, incorporando al mismo tiempo criterios ambientales y sociales
Base Jurídica del Tratamiento
El programa RENOVE se regula por Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio de 2020 y la Orden ICT/971/2020, de 15 de octubre, por la que se desarrolla el programa de renovación del parque circulante español en 2020 (Plan Renove 2020)
Información adicional y derechos
Puede consultar información adicional y sobre el ejercicio de sus derechos en: https://www.mintur.gob.es/es-es/proteccion-datos/

Más información

Axúdanos a mellorar. Se o desexa, pode completar esta enquisa de calidade dos nosos servizos.