Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció

Concessió directa d'ajudes, en forma de subvencions, per incentivar l'adquisició a Espanya de vehicles amb les millors tecnologies disponibles, que permeti la substitució dels vehicles més antics per models més nets i més segurs/segurs, incorporant al mateix temps criteris ambientals i socials.

Mode d'accés
Certificat digital Accés lliure
Centre Directiu
Secretaria d'Estat d'Indústria - E04934403
Direcció General
Direccion General d'Indústria i de la Petita i Mitja Empresa
Unitat de Gestió
S.G. de Politicas Sectorials Industrials
Tema
Subvencions, Beques i Premis

Regulador

Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol (BOE 06/07/2020)

de mesures urgents per recolzar la reactivació econòmica i l'ocupació.

Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre (BOE 23/09/2020)

de treball a distància.

Ordre ICT/971/2020, de 15 d'octubre (BOE 17/10/2020)

per la qual es desenvolupa el programa de renovació del parc circulant espanyol en 2020 (Pla Renove 2020) i es modifica l'Annex II del Reial decret-llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per recolzar la reactivació econòmica i l'ocupació.

Tots els tràmits relatius al Pla RENOVE 2020 s'han de realitzar única i exclusivament a través del sistema telemàtic de gestió del Pla RENOVE de la Seu Electrònica del Ministeri d'Indústria i Turisme. Per tant, la documentació presentada a través de Registres administratius (Registre Electrònic General de l'AGE, Registres Generals de Ministeris, Comunitats Autònomes, Ajuntaments, etc.) no té validesa per realitzar i/o modificar la sol·licitud al Pla RENOVE 2020, segons s'estableix en l'article 4 de l'Annex 2 del Reial decret-llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per recolzar la reactivació econòmica i l'ocupació.

Accés al procediment

Certificat digital
Accés lliure

Accés al simulador de càlcul de l'ajuda

Informació d'ajuda per a tots els modes d'accés

Manual d'usuari [PDF] [2107 KB]: informació i requisits del sistema per realitzar una sol·licitud d'ajuda.

Es destaca la següent informació:

  • Per sol·licitar una ajuda del pla RENOVE 2020 és necessari identificar-se mitjançant certificat electrònic de Persona Física a través del sistema de Cl@ve.
  • El sistema del Pla RENOVE 2020 utilitza components de signatura per presentar la sol·licitud d'ajuda signada pel sol·licitant. No és necessari que realitzi cap acció de signatura manual, el sistema realitzarà la signatura utilitzant components de signatura propis, fent ús del certificat del sol·licitant que s'indiqui al moment de la signatura.
  • Per garantir l'èxit de la signatura, ja que no tots els navegadors suporten l'ús d'applets o components similars, s'haurà de descarregar l'última versió d'Autofirma, disponible al Portal d'Administració Electrònica
  • Per comprovar que està preparat per presentar una sol·licitud, pot validar el seu certificat i realitzar una signatura d'exemple en la plataforma Validi.
  • Per ampliar la informació sobre signatura electrònica, pot consultar al Portal d'Administració Electrònica

Informació addicional

Tota la informació del pla RENOVE 2020, com a preguntes freqüents, guia d'ajuda, descàrrega de models, etc., es pot consultar al Portal RENOVE

Actualment estan disponibles tots els formularis necessaris per realitzar la sol·licitud: (1) el simulador, (2) el formulari de reserva de crèdit, (3) el formulari per adjuntar la documentació requerida per a la validació de la sol·licitud, (4) el formulari per corregir certes dades introduïdes erròniament en la reserva de crèdit la modificació del qual està permesa, (5) el formulari per a modificació de representant i (6) el formulari d'anul·lació.

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 231459
Programa de Renovació del parc circulant espanyol en 2020 (PLA RENOVE 2020)

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

Codi S.I.A.: 231459

Información básica de Protección de Datos

Responsable del Tratamiento - 1º Nivel
Secretaría de Estado de Industria
Finalidad del Tratamiento
Incentivar mediante la concesión de ayudas la adquisición de vehículos para la sustitución de los más antiguos por modelos más limpios y más seguros, incorporando al mismo tiempo criterios ambientales y sociales
Base Jurídica del Tratamiento
El programa RENOVE se regula por Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio de 2020 y la Orden ICT/971/2020, de 15 de octubre, por la que se desarrolla el programa de renovación del parque circulante español en 2020 (Plan Renove 2020)
Información adicional y derechos
Puede consultar información adicional y sobre el ejercicio de sus derechos en: https://www.mintur.gob.es/es-es/proteccion-datos/

Más información

Ajude'ns a millorar. Si ho desitgeu podeu emplenar aquesta enquesta de qualitat dels nostres serveis.