Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición

As subvencións destinadas ás Asociacións/Federacións españolas de Exportadores perseguen contribuír ao desenvolvemento, concentración e consolidación das mesmas, de maneira que poidan exercer de maneira eficaz, funcións tales como as de interlocución ante a Administración Xeral do Estado, capacidade de representación, defensa dos intereses comerciais sectoriais no ámbito internacional, canalización da información sobre normativa comercial entre os seus asociados así como facilitar o acceso dos seus membros aos mercados exteriores.

Modo de acceso
Certificado Dixital Cl@ve
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Comercio - E05030801
Dirección xeral
Sin especificar
Unidade de Xestión
S.X. de Estratexia de Internacionalización
Tema
Subvencións, Bolsas y Premios

Presentación de solicitudes

Prazo do procedemento
Continuo, desde o 18/03/2022En prazo

Regulamentaria

Bases reguladoras. ORDE ITC/3690/2005, do 22 de novembro (BOE 29/11/2005)

pola que se regula o réxime de colaboración entre a Administración Xeral do Estado e as Asociacións e Federacións de Exportadores.

Modificación Orde de Bases. Orde ITC/577/2007, do 6 de marzo (BOE 15/03/2007)

pola que se modifica a Orde ITC/3690/2005, do 22 de novembro, que regula o réxime de colaboración entre a Administración Xeral do Estado e as Asociacións e Federacións de Exportadores.

Convocatoria. Extracto da Resolución da Secretaría de Estado de Comercio (BOE 9/08/2023)

pola que se aproba a convocatoria de concesión de axudas para o ano 2023, ás asociacións/federacións españolas de exportadores recoñecidas como entidades colaboradoras da Secretaría de Estado de Comercio.

Bases reguladoras das axudas. ORDE ICT/870/2023, do 20 de xullo (BOE 26/07/2023)

pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás asociacións e federacións de exportadores recoñecidas como entidades colaboradoras da Administración Xeral do Estado.

De conformidade co establecido no artigo 18 da Orde ICT/870/2023 do 20 de xullo, publícase a resolución do procedemento de concesión das axudas para o funcionamento das asociacións ou federacións de exportadores na convocatoria 2023. [Resolución do procedemento de concesión da axuda]

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Acceso ao procedemento con Certificado Dixital: Solicitudes de Axudas Asociacións e Federacións de Exportadores

Acceso ao procedemento con Certificado Dixital: Envío de documentación previa á solicitude de axudas para Asociacións e Federacións de Exportadores

Acceso ao procedemento con Certificado Dixital: Emenda da solicitude de axuda ás Asociacións/Federacións de Exportadores

Acceso ao procedemento con Certificado Dixital: Xustificación do emprego dos fondos percibidos

Acceso ao procedemento con Certificado Dixital: Alegacións á proposta de resolución provisional da axuda ao funcionamento das Asociacións ou federacións de exportadores

Acceso ao procedemento con Certificado Dixital: Aceptación da axuda ás asociacións e federacións de exportadores

Acceso ao procedemento con Certificado Dixital: Rexeitamento da axuda ás asociacións e federacións de exportadores

Cl@ve

Acceso ao procedemento con Cl@ve: Solicitudes de Axudas Asociacións e Federacións de Exportadores

Acceso ao procedemento con Cl@ve: Envío de documentación previa á solicitude de axudas para Asociacións e Federacións de Exportadores

Acceso ao procedemento con Cl@ve: Emenda da solicitude de axuda ás Asociacións/Federacións de Exportadores

Acceso ao procedemento con Cl@ve: Xustificación do emprego dos fondos percibidos

Acceso ao procedemento con Cl@ve: Alegacións á proposta de resolución provisional da axuda ao funcionamento das Asociacións ou federacións de exportadores

Acceso ao procedemento con Cl@ve: Aceptación da axuda ás asociacións e federacións de exportadores

Acceso ao procedemento con Cl@ve: Rexeitamento da axuda ás asociacións e federacións de exportadores

Información de axuda para todos os modos de acceso

DOCUMENTOS

Formulario de solicitude de subvención -Anexo A- [PDF] [910 KB]

En caso de darse algunha incidencia no enchemento das solicitudes póngase en contacto coa Oficina Virtual, explicando o problema e achegando, dependendo do caso, as pantallas de erro. Indique tamén o seu nome e número de teléfono e un dos nosos técnicos porase en contacto con vostede, no teléfono que nos indique, no menor tempo posible.

Para calquera aclaración relativa á tramitación da súa solicitude pode contactar coa Subdirección Xeral de Estratexia de Internacionalización a través do correo electrónico: estrategia.sscc@mincotur.es

É recomendable ler os seguintes documentos relativos á presentación das solicitudes.

Instrucións para cubrir o formulario de subvención [PDF] [103 KB]

Documento de instrucións de Axudas para Asociacións ou Federacións de Exportadores [PDF] [36 KB]

Requisitos técnicos para a presentación de declaracións [PDF] [47 KB]

Solucións a posibles problemas técnicos [PDF] [702 KB]

Exemplo orientativo de Memoria Explicativa de Liquidación de Gastos [PDF] [111 KB]

Información adicional

Información adicional relativa a este trámite

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 991022
Asignación de axudas para Asociacións ou Federacións de Exportadores

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

Código S.I.A.: 991022

Información básica de Protección de Datos

Responsable del Tratamiento - 1º Nivel
Secretaría de Estado de Comercio
Finalidad del Tratamiento
Mantener flujo de información con las persoas responsables de las asociaciones
Base Jurídica del Tratamiento
OM ITC/3690/2005
Información adicional y derechos
Puede consultar información adicional y sobre el ejercicio de sus derechos en: https://www.mincotur.gob.es/es-es/proteccion-datos/

Más información

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.