Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció

Les subvencions destinades a les Associacions/Federacions espanyoles d'Exportadors persegueixen contribuir al desenvolupament, concentració i consolidació de les mateixes, de manera que puguin exercir de manera eficaç, funcions tals com les d'interlocució davant l'Administració General de l'Estat, capacitat de representació, defensa dels interessos comercials sectorials en l'àmbit internacional, canalització de la informació sobre normativa comercial entre els seus associats així com facilitar l'accés dels seus membres als mercats exteriors.

Mode d'accés
Certificat digital Cl@ve
Centre Directiu
Secretaria d'Estat de Comerç - E05030801
Direcció General
Sin especificar
Unitat de Gestió
S.G. d'Estratègia d'Internacionalització
Tema
Subvencions, Beques i Premis

Regulador

Bases reguladores. ORDRE ITC/3690/2005, de 22 de novembre (BOE 29/11/2005)

per la qual es regula el règim de col·laboració entre l'Administració General de l'Estat i les Associacions i Federacions d'Exportadors.

Modificació Ordre de Bases. Ordre ITC/577/2007, de 6 de març (BOE 15/03/2007)

per la qual es modifica l'Ordre ITC/3690/2005, de 22 de novembre, que regula el règim de col·laboració entre l'Administració General de l'Estat i les Associacions i Federacions d'Exportadors.

Convocatòria. Extracte de la Resolució de la Secretaria d'Estat de Comerç (BOE 12/04/2021)

per la qual s'aprova la convocatòria de concessió d'ajudes per a l'any 2021, a les Associacions/Federacions espanyoles d'Exportadors reconegudes com a entitats col·laboradores de la Secretaria d'Estat de Comerç.

Accés al procediment

Certificat digital

Accés al procediment amb Certificat Digital: Sol·licituds d'Ajudes Associacions i Federacions d'Exportadors

Accés al procediment amb Certificat Digital: Esmena de la sol·licitud d'ajuda a les Associacions/Federacions d'Exportadors

Accés al procediment amb Certificat Digital: Justificació de l'ocupació dels fons percebuts

Cl@ve

Accés al procediment amb Cl@ve: Sol·licituds d'Ajudes Associacions i Federacions d'Exportadors

Accés al procediment amb Cl@ve: Esmena de la sol·licitud d'ajuda a les Associacions/Federacions d'Exportadors

Accés al procediment amb Cl@ve: Justificació de l'ocupació dels fons percebuts

Informació d'ajuda per a tots els modes d'accés

DOCUMENTS

Formulari de sol·licitud de subvenció -Annexo A- [PDF] [910 KB]

Annex I - Model de relació d'empreses associades a 31 del 12 [ODS] [5 KB]

Annex II - Model de relació de productes que s'exporten [ODS] [3 KB]

En cas de donar-se alguna incidència en l'emplenament de les sol·licituds posi's en contacte amb l'Oficina Virtual, explicant el problema i adjuntant, depenent del cas, les pantalles d'error. Indiqui també el seu nom i número de telèfon i un dels nostres tècnics es posarà en contacte amb vostè, en el telèfon que ens indiqui, en el menor temps possible.

Per a qualsevol aclariment relatiu a la tramitació de la seva sol·licitud pot contactar amb la Sotsdirecció General d'Estratègia d'Internacionalització a través del correu electrònic: estrategia.sscc@mincotur.es

És recomanable llegir els següents documents relatius a la presentació de les sol·licituds.

Instruccions per emplenar el formulari de subvenció [PDF] [162 KB]

Document d'instruccions d'Ajudes per a Associacions o Federacions d'Exportadors [PDF] [36 KB]

Requisits tècnics per a la presentació de declaracions [PDF] [47 KB]

Solucions a possibles problemes tècnics [PDF] [702 KB]

Informació addicional

Informació addicional relativa a aquest tràmit

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 991022
Assignació d'ajudes per a Associacions o Federacions d'Exportadors

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

Codi S.I.A.: 991022

Información básica de Protección de Datos

Base Jurídica del Tratamiento
OM ITC/3690/2005
Categoría de los destinatarios
No
Finalidad del Tratamiento
Mantener flujo de información con las persoas responsables de las asociaciones
Responsable del Tratamiento - 1º Nivel
Secretaría de Estado de Comercio

Más información

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.