>

Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición
A solicitude de reversión dunha expropiación forzosa é o dereito que corresponde ao expropiado ou aos seus causahabientes para recobrar a totalidade ou a parte sobrante do expropiado, en caso de non executarse a obra ou de non establecerse o servizo que motivou a expropiación, así como se desaparecer a afectación, abonando unha indemnización.
Modo de acceso
Certificado Dixital Cl@ve
Centro de Xestión
Subsecretaría de Industria e Turismo - E05034701
Dirección xeral
Secretaria Xeral Tecnica
Unidade de Xestión
S.X. de Recursos, Reclamacións e Relacións coa Administracion de Xustiza
Tema
Recursos e Reclamacións

Regulamentaria

Lei de 16 de Decembro de 1954 (BOE 17/12/1954)

sobre expropiación forzosa.

Decreto de 26 de Abril de 1957 (BOE 20/06/1957)

polo que se aproba o Regulamento da Lei de Expropiación Forzosa.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Presentación de Reclamacións

Acceso ao procedemento con Certificado Dixital

Actuacións en Reclamacións xa existentes

Subsanación de defectos formais

Solicitude de cambio de representante ou datos referir# a efectos de notificación

Presentación de alegacións

Consulta de expedientes

Cl@ve

Presentación De Reclamaciones

Acceso al procedimiento con Certificado Digital

Actuaciones en Reclamaciones ya existentes

Subsanación de defectos formales

Solicitud de cambio de representante o datos referidos a efectos de notificación

Presentación de alegaciones

Consulta de expedientes

Información adicional

Información sobre el trámite [PDF][102 KB]

Formulario de información

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 220331
Autorización de apertura e funcionamento de casinos de xogo.

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

Código S.I.A.: 220331

Información básica de Protección de Datos

Responsable del Tratamiento - 1º Nivel
Subsecretaría de Industria, Comercio y Turismo
Finalidad del Tratamiento
Resolución y notificación de los recursos y reclamaciones
Base Jurídica del Tratamiento
Ley 39/2015,art. 106 a 126
Información adicional y derechos
Puede consultar información adicional y sobre el ejercicio de sus derechos en: https://www.mincotur.gob.es/es-es/proteccion-datos/

Más información

Axúdanos a mellorar. Se o desexa, pode completar esta enquisa de calidade dos nosos servizos.