>

Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció
La sol·licitud de reversió d'una expropiació forçosa és el dret que correspon a l'expropiat o als seus causahavents per recobrar la totalitat o la part sobrant de l'expropiat, en cas de no executar-se l'obra o de no establir-se el servei que va motivar l'expropiació, així com si desaparegués l'afectació, abonant una indemnització.
Mode d'accés
Certificat digital Cl@ve
Centre Directiu
Sotssecretaria d'Indústria i Turisme - E05034701
Direcció General
Secretària General Tecnica
Unitat de Gestió
S.G. de Recursos, Reclamacions i Relacions amb l'Administracion de Justícia
Tema
Recursos i Reclamacions

Presentació de sol·licituds

Termini del procediment
Continu, des del 2/10/2015En termini

Regulador

Llei de 16 de Desembre de 1954 (BOE 17/12/1954)

sobre expropiació forçosa.

Decret de 26 d'Abril de 1957 (BOE 20/06/1957)

pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Expropiació Forçosa.

Accés al procediment

Certificat digital

Presentació de Reclamacions

Accés al procediment amb Certificat Digital

Actuacions en Reclamacions ja existents

Esmena de defectes formals

Sol·licitud de canvi de representant o dades referides a l'efecte de notificació

Presentació d'al·legacions

Consulta d'expedients

Cl@ve

Presentació De Reclamacions

Accés al procediment amb Certificat Digital

Actuacions en Reclamacions ja existents

Esmena de defectes formals

Sol·licitud de canvi de representant o dades referides a l'efecte de notificació

Presentació d'al·legacions

Consulta d'expedients

Informació addicional

Informació sobre el tràmit [PDF][102 KB]

Formulari d'informació

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 220331
Autorització d'obertura i funcionament de casinos de joc.

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

Codi S.I.A.: 220331

Información básica de Protección de Datos

Responsable del Tratamiento - 1º Nivel
Subsecretaría de Industria y Turismo
Finalidad del Tratamiento
Resolución y notificación de los recursos y reclamaciones
Base Jurídica del Tratamiento
Ley 39/2015,art. 106 a 126
Información adicional y derechos
Puede consultar información adicional y sobre el ejercicio de sus derechos en: https://www.mintur.gob.es/es-es/proteccion-datos/

Más información

Ajude'ns a millorar. Si ho desitgeu podeu emplenar aquesta enquesta de qualitat dels nostres serveis.