>

Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición

O recurso potestativo de reposición previo á vía económico-administrativa é o instrumento en virtude do cal os cidadáns (persoas físicas e xurídicas) poden recorrer as decisións do Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital en materia de tributos (impostos, taxas ou contribucións especiais), permitindo revisar o acto ou a resolución polo mesmo órgano administrativo que o ditou, sempre que poña fin á vía administrativa. Este recurso é potestativo xa que pode prescindirse da súa interposición e acudir directamente aos Tribunais Económico-Administrativos.

Modo de acceso
Certificado Dixital Cl@ve
Centro de Xestión
Subsecretaría de Industria e Turismo - E05034701
Dirección xeral
Secretaria Xeral Tecnica
Unidade de Xestión
S.X. de Recursos, Reclamacións e Relacións coa Administracion de Xustiza
Tema
Recursos e Reclamacións

Regulamentaria

Artigo 222, 223 e 224 da Lei 58/2003, de 17 de Decembro, Xeral Tributaria (BOE 18/12/2003)

Real Decreto 520/2005, de 13 de maio (BOE 27/05/2005),

polo que se aproba o Regulamento xeral de desenvolvemento da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Presentación De Reclamacións

Acceso ao procedemento con Certificado Dixital

Actuacións en Reclamacións xa existentes

Subsanación de defectos formais.

Solicitude de cambio de representante ou datos referir# a efectos de notificación

Presentación de alegacións.

Consulta de expedientes

Cl@ve

Presentación de reclamacións

Acceso ao procedemento con Cl@ve

Actuacións en recursos xa existentes

Subsanación de defectos formais

Solicitude de cambio de representante ou datos referir# a efectos de notificación

Presentación de alegacións

Consulta de expedientes

Información adicional

Información sobre el trámite [PDF][107 KB]

Formulario de información

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 220333
Inscrición no Rexistro de Xogo de empresas fabricantes, importadoras ou exportadoras; de empresas operadoras de máquinas recreativas e

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

Código S.I.A.: 220333

Información básica de Protección de Datos

Responsable del Tratamiento - 1º Nivel
Subsecretaría de Industria, Comercio y Turismo
Finalidad del Tratamiento
Resolución y notificación de los recursos y reclamaciones
Base Jurídica del Tratamiento
Ley 39/2015,art. 106 a 126
Información adicional y derechos
Puede consultar información adicional y sobre el ejercicio de sus derechos en: https://www.mincotur.gob.es/es-es/proteccion-datos/

Más información

Axúdanos a mellorar. Se o desexa, pode completar esta enquisa de calidade dos nosos servizos.