>

Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición
Solicitude do dereito ao exercicio da profesión mediante o recoñecemento de títulos de ensino superior dos Estados membros da Unión Europea e outros Estados partes no Acordo sobre o Espazo Económico Europeo, que esixen unha formación mínima de tres anos de duración, no que afecta as profesións cuxa relación corresponde ao Ministerio de Industria e Turismo.
Modo de acceso
Cl@ve
Centro de Xestión
Subsecretaría de Industria e Turismo - E05034701
Dirección xeral
Secretaria Xeral Tecnica
Unidade de Xestión
S.X. de Recursos, Reclamacións e Relacións coa Administracion de Xustiza
Tema
Recoñecemento de títulos

Presentación de solicitudes

Prazo do procedemento
Continuo, desde o 28/02/2024En prazo

Regulamentaria

Real Decreto 581/2017, do 9 de xuño (BOE 10/06/2017)

Polo que se incorpora ao ordenamento xurídico español a Directiva 2013/55/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 20 de novembro de 2013, pola que se modifica a Directiva 2005/36/CE relativa ao recoñecemento de cualificacións profesionais e o Regulamento (UE) n.º 1024/2012 relativo á cooperación administrativa a través do Sistema de Información do Mercado Interior (Regulamento IMI).

Orde PRE/572/2006, pola que se desenvolve o Real Decreto 1665/1991, do 25 de outubro (BOE 03/03/2006)

Regulador do sistema xeral de recoñecemento de títulos de Ensino Superior dos Estados membros da Unión Europea e outros Estados partes no Acordo sobre o Espazo Económico Europeo, que esixen unha formación mínima de tres anos de duración, no que afecta as profesións cuxa relación corresponde ao Ministerio de Industria, Turismo e Comercio.

Corrección de erros da Orde PRE/572/2006, do 28 de febreiro (BOE 23/05/2006)

pola que se desenvolve o Real Decreto 1665/1991, do 25 de outubro, regulador do sistema xeral de recoñecemento de títulos de Ensino Superior dos Estados membros da Unión Europea e outros Estados partes no Acordo sobre o Espazo Económico Europeo, que esixen unha formación mínima de tres anos de duración no que afecta as profesións cuxa relación corresponde ao Ministerio de Industria, Turismo e Comercio.

Acceso ao procedemento

Cl@ve

Acceso ao procedemento con Cl@ve

Axuda para cubrir a solicitude

Instrucións [PDF] [423 KB]

Información adicional

Solicitude de información por correo electrónico: reconocimientotitulos@mincotur.es

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 991073
Recoñecemento dos Títulos dos Estados membros da Unión Europea

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

Código S.I.A.: 991073

Información básica de Protección de Datos

Responsable del Tratamiento - 1º Nivel
Subsecretaría de Industria y Turismo
Finalidad del Tratamiento
Resolución y notificación de reconocimiento de títulos academícos para el ejercicio de profesiones reguladas
Base Jurídica del Tratamiento
RD 581/2017,Orden PRE/572/2006
Información adicional y derechos
Puede consultar información adicional y sobre el ejercicio de sus derechos en: https://www.mintur.gob.es/es-es/proteccion-datos/

Más información

Axúdanos a mellorar. Se o desexa, pode completar esta enquisa de calidade dos nosos servizos.